Firmy z sektora MMSP będą mogły przeszkolić swoich pracowników z tematyki zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) na preferencyjnych warunkach, bo szkolenia będą dofinansowane przez PARP

Pod koniec października zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie projektów szkoleniowo-doradczych skierowanych do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

W konkursie organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości mogli wziąć udział przedsiębiorcy, organizacje związkowe i pracodawców, samorządu gospodarczego czy też podmioty działające na rzecz zatrudnienia posiadające doświadczenie w realizacji usług szkoleniowych i doradczych z zakresu zamówień publicznych dla przedsiębiorców.

Obecnie trwa ocena złożonych przez nich wniosków. Zwycięzcy w konkursie będą znani na początku przyszłego roku, kiedy nastąpi też podpisanie umów o dofinansowanie projektów. To oznacza, że pierwsze szkolenia i warsztaty odbędą się już w pierwszej połowie 2020 r. Projekty realizowane będą przez dwa lata, co pozwoli na zorganizowanie większej liczby kursów dla zainteresowanych.

Odbiorcami projektów będą firmy, które nie mają doświadczenia w ubieganiu się o zamówienia publiczne lub kontrakty realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), a chciałyby to zmienić i czynnie w nich uczestniczyć.

Eksperci rynku PPP spodziewają się wzrostu liczby projektów realizowanych przez podmioty publiczne we współpracy z sektorem prywatnym. Samorządy, które wykorzystają środki unijne na inwestycje, zostaną zmuszone do poszukiwania innych sposobów finansowania inwestycji publicznych. Szukając efektywnych rozwiązań, będą musiały rozważać współpracę z sektorem prywatnym. To szansa dla wielu firm, także z sektora MMSP. Aby jednak w pełni ją wykorzystać, powinny przygotować się już teraz.

– Temu mają służyć szkolenia i warsztaty organizowane przy naszym współfinansowaniu. Dzięki nim pracownicy sektora MMSP będą mogli poznać prawne aspekty funkcjonowania rynku zamówień publicznych czy też PPP. Będą mogli dowiedzieć się, jak z sukcesem ubiegać się o takie zamówienia, jak się do nich przygotować, co wziąć pod uwagę, planując przedsięwzięcia realizowane w tych formułach. Firmy otrzymają też wsparcie w przygotowywaniu i składaniu ofert przetargowych oraz mogą liczyć na doradztwo dotyczące procedury odwoławczej związanej z postępowaniem – tłumaczy Urszula Golec, ekspert PARP. I dodaje, że szkolenia mają być też motorem dla firm do tworzenia w ramach własnej struktury działów odpowiedzialnych za takie właśnie projekty. Mają więc zachęcać do szukania specjalistów, którzy je stworzą i poprowadzą w przedsiębiorstwach.

Projekt szkoleniowo-doradczy PARP przygotowano z myślą o firmach początkujących na rynku zamówień publicznych. To oznacza, że w pierwszej kolejności będą przyjmowani przedsiębiorcy, którzy przed przystąpieniem do projektu nie zawarli żadnej umowy z zamawiającym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Poza tym przedsiębiorca powinien mieć siedzibę na terenie regionu, którego dotyczy projekt. Musi też dysponować środkami na pokrycie wkładu własnego.

– W przypadku dwudniowego warsztatu z ubiegania się o zamówienia publiczne mówimy o kwocie rzędu 130 zł wkładu własnego od uczestnika szkolenia – tłumaczy Urszula Golec i dodaje, że jest to kwota znacząco niższa niż cena szkolenia, jaką musiałby zapłacić przedsiębiorca na rynku komercyjnym. Szkolenia są bowiem objęte wsparciem z PARP, która dofinansowuje ich organizatorom ok. 88 proc. poniesionych przez nich kosztów. To oznacza, że uczestnicy pokrywają ok. 12 proc. wartości szkolenia lub doradztwa. Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów wynosi 13,5 mln zł.

W sumie działaniami szkoleniowo-doradczymi objętych zostanie 1500 firm z sektora MMSP, zaś każdy uczestnik będzie mógł dostosować ścieżkę wsparcia do swoich potrzeb.

PAO

Tekst powstał przy współpracy z PARP