4 listopada wystartowała druga edycja Akademii Menadżera Innowacji. Nabór wniosków potrwa do końca roku

Program szkoleniowo-doradczy Akademia Menadżera Innowacji został opracowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z praktykami w dziedzinie nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem i wdrażania innowacji. Jest skierowany do kadry zarządzającej firm, w przypadku dużych przedsiębiorstw do kadry zarządzającej średniego szczebla. Celem jest propagowanie wiedzy, kompetencji i umiejętności niezbędnych do wykreowania nowych rozwiązań, ich wdrożenia i zarządzania nimi. Chodzi o stworzenie w przedsiębiorstwie zespołu specjalistów gotowych do wdrażania i zarządzania innowacjami, co ma prowadzić do poprawy efektywności pracy i podniesienia rentowności.

Z ankiet przeprowadzonych po zakończeniu pierwszej edycji programu, trwającej od 1 marca do 25 października, wynika, że spełnia on oczekiwania przedsiębiorców. Takie deklaracje złożyło 85 proc. osób. Z kolei 75 proc. przyznało, że jest on dostosowany do ich potrzeb zawodowych. W pierwszej edycji AMI udział wzięło kilkudziesięciu pracowników z 16 firm. Obecna zakłada udział maksymalnie 150 uczestników, czyli od 2 do 5 pracowników z jednego przedsiębiorstwa.

– Spodziewamy się większej liczby zgłoszeń niż w pierwszej edycji. Informacja o Akademii poszła w świat. Opinie na jej temat są bardzo pozytywne. Uczestnicy mówią, że udział w niej okazał się bardzo przydatny i przełożył się na konkretne efekty – mówi Michał Waszczuk, ekspert PARP.

Nawet 80 proc. dofinansowania

Aby zakwalifikować się do programu, firma musi złożyć wniosek, który jest opiniowany przez PARP. Jeśli przejdzie pozytywną weryfikację, zawierana jest umowa o udzielenie wsparcia oraz umowa na świadczenie usług szkoleniowych i doradczych. – Następnie firma wskazuje z imienia i nazwiska osoby, które wezmą udział w programie – tłumaczy Michał Waszczuk.

Dofinansowanie udziału firmy w AMI ze środków europejskich (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) wynosi 80 proc. w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz 50 proc. dla dużych przedsiębiorstw. Konieczne jest wniesienie wkładu własnego na poczet udziału w programie. Jego maksymalna wartość to ok. 6400 zł netto na uczestnika z MMSP i ok. 16 100 zł netto z dużego przedsiębiorstwa. Ostateczna kwota wkładu własnego zależna jest od liczby uczestników, którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w AMI.

Wykłady, warsztaty, wdrożenia

Program AMI jest realizowany równolegle przez szkolenia i doradztwo. Część szkoleniową stanowią dwudniowe zjazdy, podczas których uczestnicy biorą udział w warsztatach i wykładach. Mają służyć wymianie informacji i doświadczeń. Część doradcza obejmuje bezpośrednią współpracę doradcy z firmą w wymiarze do 60 godzin w przypadku mikroprzedsiębiorstw oraz do 120 godzin w przypadku MSP i dużych przedsiębiorstw.

Ich tematyka obejmuje różne obszary tematyczne: kulturę innowacyjności, zrozumienie biznesu, strategię, strukturę organizacyjną, potencjał i zasoby oraz procesy w firmie. Pierwszy zjazd dla nowych uczestników Akademii został zaplanowany w lutym 2020 r.

– Podczas tego zjazdu organizowana jest giełda doradców dla firm. Przedsiębiorcy, nakreślając problem, jaki mają w firmie, szukają eksperta, z którym będą pracować do zakończenia programu – mówi Michał Waszczuk.

Część doradcza jest realizowana w siedzibie firmy. Uczestnicy mogą skonfrontować otrzymaną wiedzę teoretyczną z praktyką własnego przedsiębiorstwa. Pod okiem fachowców wypracowują plan wdrożenia zmiany odpowiadający na potrzeby firmy w zakresie innowacji. Projekty dotyczą zmian organizacyjnych, zmian stymulujących współpracę B+R oraz rozwój interakcji z klientami, a ich efektem ma być skuteczne wprowadzenie udoskonaleń lub nowych rozwiązań.

– Pracując nad koncepcją AMI, chcieliśmy wypełnić lukę w systemie wspierania innowacyjności i realizować jedno z głównych założeń strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju w obszarze kapitał ludzki i społeczny – skomentowała program Małgorzata Oleszczuk, prezes PARP. – AMI to połączenie teorii i praktyki. Przedsiębiorcy, którzy wzięli już w niej udział, doceniają nie tylko otrzymaną wiedzę, lecz także i dostosowanie programu do ich indywidualnych potrzeb. Wynikiem prac są projekty wdrożeniowe, które rozwiązują problemy przedsiębiorstw – stwierdziła.

Cały program AMI potrwa do połowy 2023 r. Jest przewidziany dla w sumie 1100 uczestników.

PO

Tekst powstał przy współpracy z PARP