Podatnik, który czyści zbiorniki wodne w zamian za możliwość odbioru osadu, płaci z tego tytułu VAT – wynika z wyroku NSA.
Chodziło o podatnika, który oczyszczał zbiorniki wodne z błota szlamowego. Prace wykonywał na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Nie otrzymywał za to pieniędzy, tylko zabierał wydobyty szlam. Czasem nawet do niego dopłacał. Następnie szlam odsprzedawał. Na sprzedaży zarobił niemal 0,5 mln zł.
Naczelnik urzędu skarbowego stwierdził, że mężczyzna odpłatnie świadczył usług oczyszczania zbiorników wodnych w zamian za ekwiwalent w postaci błota szlamowego. Ponieważ wynagrodzenie nie miało formy pieniężnej, to naczelnik przyjął, że podstawą opodatkowania powinna być wartość rynkowa wykonanych usług.
Ustalił, że odpłatność za jedną roboczogodzinę czyszczenia stawu wynosi 9 zł za metr sześc. Pomnożył więc przez tę kwotę ilość sprzedanego przez podatnika błota i na tej podstawie wyliczył VAT do zapłaty.
Stanowisko naczelnika potwierdził dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi. Stwierdził, że umowy pomiędzy podatnikiem a właścicielami stawów były barterowe, ponieważ zapłatą za usługi było błoto szlamowe.
Mężczyzna się z tym nie zgadzał. Twierdził, że nie wykonywał żadnych odpłatnych usług, a tylko skupował szlam.
Przegrał jednak w sądach obu instancji. WSA w Łodzi orzekł, że podatnik świadczył usługi za wynagrodzeniem, ponieważ ceną było błoto pozyskane w trakcie czyszczenia stawów (nawet jeśli czasem podatnik dopłacał do pozyskanego szlamu).
Tak samo stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny. Przypomniał, że zapłaty za usługę nie można utożsamiać jedynie ze świadczeniem pieniężnym.
– Wynagrodzeniem może być także świadczenie o charakterze rzeczowym, w tym wypadku błoto szlamowe. Natomiast czynnością podlegającą opodatkowaniu VAT jest usługa czyszczenia stawów i usunięcia błota szlamowego – wyjaśnił sędzia Krzysztof Wujek.
Podkreślił, że podatnik nie tylko odbierał błoto za odpłatnością, ale także je pozyskiwał, angażując własny sprzęt specjalistyczny. To oznacza, że świadczył usługi oczyszczania zbiorników wodnych.

orzecznictwo

Wyrok NSA z 25 października 2019 r., sygn. akt I FSK 1337/17. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia