Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii liczy na to, że Rada Zamówień Publicznych pomoże we wprowadzaniu nowych przepisów.
W minionym tygodniu odbyło się inauguracyjne posiedzenie nowo powołanej Rady Zamówień Publicznych. Uczestnicząca w nim Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości zwróciła uwagę, że początek działalności RZP zbiegł się z uchwaleniem nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych. Ustawy, której jednym z celów jest poprawa sytuacji przedsiębiorców.
Priorytety szefowej MPiT można też dostrzec w składzie RZP. Wśród 15 jej członków sporą część stanowią bowiem przedstawiciele biznesu, a przewodniczącym został Marek Kowalski, szef Federacji Przedsiębiorców Polskich.
– Członkowie nowej Rady posiadają wszechstronne kompetencje. Są przedstawicielami wielu branż, co tylko pokazuje, jak interdyscyplinarną dziedziną są zamówienia publiczne. Jestem przekonany, że tak urozmaicona wiedza członków oraz ich bogate doświadczenie zamówieniowe w branży publicznej oraz komercyjnej okażą się pomocne. Rada to również miejsce ważnych dyskusji o przyszłości. Wierzę, że ta wymiana poglądów pomoże w formułowaniu pomysłów dotyczących dalszego rozwoju rynku zamówień publicznych – mówi Hubert Nowak, prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Głównym zadaniem Rady jest właśnie doradzanie prezesowi UZP.
Reklama
RZP została powołana w maksymalnym składzie 15 osób.