Ponad tysiąc pracodawców, zatrudniających łącznie ponad pół miliona pracowników, podpisało z Grupą PZU umowy na zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi - poinformował PAP prezes PZU Paweł Surówka. Na współpracę z PZU zdecydowały się m.in. firmy PKN Orlen, Grupa Energa, Coca-Cola.

"Ponad 1000 największych pracodawców w Polsce podpisało umowy o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi z Grupą PZU. Zatrudniają łącznie ponad pół miliona pracowników" - przekazał Surówka w komunikacie przesłanym PAP.

Do 25 października był czas na zawarcie umowy na zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK) z instytucjami finansowymi.

Prezes PZU podkreślił, że w ciągu niespełna czterech miesięcy Grupa stała się jednym z liderów rynku PPK. "To dowód atrakcyjności naszej oferty i zaufania wobec Grupy PZU" - wskazał.

PPK w ramach Grupy PZU oferują PZU, PZU Życie, Pekao i Alior Bank.

Prezes PZU Życie Roman Pałac przypomniał, w ramach Grupy zarządzanie i prowadzenie PPK oferują TFI PZU i Pekao TFI.

"Zależy nam, by zdjąć z pracodawców ciężar jak największej liczby obowiązków związanych z PPK. Dlatego m.in. uruchomiliśmy bezpłatny internetowy serwis e-PPK służący do zawierania umów o zarządzanie i prowadzenie PPK oraz do bieżącej obsługi Planów" – przekazał Pałac. Dodał, że celem Grupy PZU jest również zachęcanie Polaków do oszczędzania i budowanie w ten sposób polskiego kapitału.

PZU w komunikacie poinformowało, że wśród firm, które zdecydowały się na współpracę z PZU jest PKN Orlen - zatrudniająca kilkanaście tysięcy pracowników, Grupa Energa, Coca-Cola, PKP Intercity, Orbis, Polskie Radio, Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol, Wittchen i Vistula.

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Zarządza aktywami o wartości prawie 340 mld zł. Ma 22 mln klientów w pięciu krajach.

1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Wprowadza ona dobrowolny i powszechny system długoterminowego oszczędzania. Do programu może przystąpić każda osoba zatrudniona, która podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Oszczędności tworzone będą wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo.

PPK to dobrowolny i powszechny system długoterminowego oszczędzania, który ma być tworzony wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo. Od 1 lipca tego roku jako pierwsze do systemu wchodzą największe przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 250 osób. Potem, co pół roku - do stycznia 2021 r. - system będzie wprowadzany w coraz mniejszych firmach. Polski Fundusz Rozwoju, który jest odpowiedzialny za uruchomienie i wdrożenie PPK zakłada, że systemem docelowo zostanie objętych nawet 7-8 mln osób.

Do PPK zostaną automatycznie zapisani pracownicy w wieku od 18 do 55 lat. Pozostali, którzy przekroczyli 55. rok życia, mogą przystąpić do PPK na własny wniosek. Wszyscy mają prawo w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w PPK, a także w dowolnym momencie do nich przystąpić.

Tzw. podstawowe wpłaty do PPK, finansowane przez pracowników i pracodawców, wyniosą: 2 proc. wynagrodzenia brutto, które zapłaci pracownik (przy czym osoby zarabiające mniej niż 120 proc. minimalnego wynagrodzenia mogą wnioskować o obniżenie składki do 0,5 proc.); 1,5 proc. wynagrodzenia brutto pracownika, które ma wpłacać pracodawca.

Dopłata z państwowego Funduszu Pracy wyniesie 20 zł miesięcznie, co w skali roku daje 240 zł. Dodatkowo, w pierwszym roku, pracownicy otrzymają także tzw. wpłatę powitalną w wysokości 250 zł.