Co trzeci pracodawca postawił już na PZU. Do końca października spółka ma zamiar podpisać umowy o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi z ponad 1000 firm.

Zaufanie procentuje. PZU wiedzie prym wśród instytucji zarządzających Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK), które najskuteczniej przyciągają klientów. Zawarł już umowy z firmami zatrudniającymi ponad 300 tysięcy pracowników.

– PZU zapewnia pracodawcom wszechstronną pomoc we wdrażaniu PPK oraz ich obsłudze na co dzień. Pracownikom oferuje nowoczesny system internetowy, dzięki któremu mogą na bieżąco kontrolować swoje oszczędności, a także benefity w postaci m.in. wysokich zniżek na ubezpieczenia czy darmowych badań lekarskich – tak tłumaczy sukces spółki wiceprezes TFI PZU Marcin Żółtek, który odpowiada w Grupie PZU za Pracownicze Plany Kapitałowe.

590 umów na Kongres 590
Liczby robią wrażenie. Już 1 lipca, w pierwszych godzinach po starcie Pracowniczych Planów Kapitałowych, umowy o zarządzanie PPK podpisało z PZU kilkadziesiąt firm. Dziś umów jest wielokrotnie więcej, co spółka ogłosiła trzy tygodnie temu przy okazji Kongresu 590 w podrzeszowskiej Jasionce.

– Mogę żartobliwie powiedzieć, że w ramach kapitalistycznego współzawodnictwa pracy podjęliśmy i wypełniliśmy zobowiązanie: 590 umów na Kongres 590. To oznacza, że już około 600 pracodawców uznało PZU za najlepszą instytucję do zarządzania PPK w swojej firmie i postanowiło powierzyć nam oszczędności pracowników – ogłosił wówczas wiceprezes Marcin Żółtek. Jak podkreślał, „to nie jest nasze ostatnie słowo”. – Bardzo duża liczba umów jest w przygotowaniu i czeka na ostateczne zawarcie. Każdego dnia przybywa ich coraz więcej – dodał Marcin Żółtek.

Z danych Polskiego Funduszu Rozwoju, ujawnionych na początku października przez media, wynika jednocześnie, że umowy o zarządzanie PPK podpisało w sumie 1560 firm, które zatrudniają łącznie prawie 900 tysięcy osób. To może oznaczać, że PZU zdobył już około jednej trzeciej rynku.

Zero opłat i kompleksowa pomoc
Wśród firm, które zdecydowały się na współpracę z PZU, są tacy potentaci, jak PKN Orlen, największa spółka w Europie Środkowo-Wschodniej, a także Grupa Energa, jeden z największych w kraju dostawców energii elektrycznej.

Pracodawców może przyciągać atrakcyjna oferta. Jeszcze w kwietniu, na trzy miesiące przed startem PPK, spółka ogłosiła, że rezygnuje na rok z pobierania opłat za prowadzenie Planów. – Chcemy przekonać Polaków, że opłaca się oszczędzać razem z nami – tłumaczył tę decyzję prezes PZU Paweł Surówka. Jak podkreślał, PZU chce wspierać budowanie oszczędności Polaków.

To jednak także przemyślana biznesowa decyzja. Im więcej pracodawców zdecyduje się na ofertę PZU w przyszłości, tym niższe opłaty będzie mogła zaoferować w przyszłości spółka. Według planów nie będą one z reguły przekraczać połowy maksymalnej stawki określonej w ustawie na 0,5 proc.

PZU stawia jednocześnie na wszechstronną pomoc i wsparcie przy obsłudze PPK. Jak deklaruje, chce do minimum ograniczyć zaangażowanie pracodawców, zdejmując z nich ciężar jak największej liczby obowiązków związanych z wdrażaniem i prowadzeniem Planów. Pracownikom zaś chce zapewnić wygodną kontrolę ich rachunków w PPK.

Nowoczesny serwis dla pracodawców
Już w maju PZU uruchomił nowoczesny internetowy serwis e-PPK, służący do zawierania umów o zarządzanie i prowadzenie PPK oraz do bieżącej obsługi Planów. Bezpłatny serwis umożliwia pracodawcom przekazywanie list pracowników, ich wpłat i dyspozycji.

Zaletą serwisu e-PPK jest automatyczna kontrola wprowadzanych danych i sygnalizowanie błędów. – To przykład, jak dzięki dobrze przemyślanym informatycznym rozwiązaniom można ułatwić skomplikowane zadanie, jakim jest obsługa PPK – zwraca uwagę wiceprezes Żółtek.

PZU oferuje również pracodawcom szkolenia dla ich działów kadr oraz materiały szkoleniowe i informacyjne dla pracowników. Udostępnia pracodawcom szkolenie e-learningowe dla pracowników, kończące się testem wiedzy o PPK i wydaniem certyfikatu potwierdzającego udział w szkolenie i zdanie testu. – Chcemy w ten sposób pomóc pracodawcom w wypełnieniu ich ustawowych obowiązków, do których należy przekazanie pracownikom informacji na temat zasad funkcjonowania PPK – wyjaśnia wiceprezes TFI PZU.

Wygoda i korzyści dla pracowników
PZU uruchomił również bezpłatny internetowy serwis do obsługi PPK przez pracowników. Umożliwia sprawdzanie stanu oszczędności, kontrolowanie wysokości wpłat odprowadzanych na ich rachunek w PPK przez pracodawcę oraz składanie zleceń. – Stawiamy na funkcjonalność i wygodę. Oferujemy pracownikom łatwy dostęp do ich rachunków dzięki intuicyjnej w użytkowaniu i dostępnej o każdej porze platformie inPZU. Mogą z niej korzystać także przy użyciu smartfonów – mówi Marcin Żółtek.

Platforma inPZU to wiele możliwości i usług pod jednym adresem. W panelu PPK pracownicy znajdą informację o stanie swoich oszczędności i dokonywanych wpłatach, a także o wycenie i stopie zwrotu funduszy PPK. Mogą składać zlecenia dotyczące m.in. wysokości wpłat, podjęcia pieniędzy, a także decydować o zmianie sposobu inwestowania ich oszczędności.

Atrakcyjne zniżki
Jak podkreśla wiceprezes Żółtek, oferta PZU dla pracowników, którzy zdecydują się na oszczędzanie w PPK, to również sięgające 40 procent zniżki na ubezpieczenia oraz darmowe badania w placówkach PZU Zdrowie. Dodatkowe benefity to vouchery na zakupy w popularnej sieci dyskontów spożywczych, w sieci stacji paliw lub bilety do kina, a także sięgające 50 procent rabaty w znanych sieciach handlowych, salonach usługowych i sklepach internetowych będących partnerami Klubu PZU Pomocni.

Specjalną ofertę dla pracowników oszczędzających w PPK przygotował również należący do Grupy PZU Alior Bank. To zwrot nawet 400 zł rocznie za płatności kartą kredytową Mastercard OK! i do 20 zł miesięcznie za płatności telefonem przy użyciu systemu BLIK, Google czy Apple Pay. To także atrakcyjne warunki prowadzenia Konta Jakże Osobistego i korzystania z karty debetowej oraz wyższe oprocentowanie na Koncie Oszczędnościowym w Alior Banku.

Pewność i zaufanie
Według wiceprezesa Żółtka o przewadze Grupy PZU decyduje również jej najdłuższe na polskim rynku doświadczeniem w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi. – Jesteśmy również rynkowym liderem pod względem liczby prowadzonych Pracowniczych Programów Emerytalnych – zwraca uwagę Marcin Żółtek.

PZU ma ponadto największą wśród polskich spółek wiarygodność, mierzoną oceną ratingową A- przyznaną przez międzynarodową agencję S&P. Rentowność PZU niemal dwukrotnie przekracza średnią dla ubezpieczeniowych spółek w Europie, a zyski netto w pierwszym półroczu 2019 roku były najwyższe w ciągu ostatnich pięciu lat.

Ma to olbrzymie znacznie. Według sondaży wiarygodność i doświadczenie należą do ważniejszych kryteriów przy wyborze instytucji finansowej zarządzającej PPK.Kompleksowa pomoc
Rozmowa z wiceprezesem TFI PZU Marcinem Żółtkiem
PZU ukuł w kontekście PPK chwytliwy slogan: „Nikt nie zostanie sam”. Rzeczywiście? Trąci nieco przesadą…

Ale opiera się na faktach. Mamy jako PZU jedną z największych sieci placówek – ponad 400 oddziałów, prawie na każdym rogu. Mamy w tych oddziałach 2500 doradców klienta indywidualnego. Do dyspozycji pracodawców oddajemy 300 doradców klienta korporacyjnego. Dysponujemy wystarczającym potencjałem, by zapewnić wszechstronną pomoc i wsparcie przy PPK zarówno pracodawcom, jak i pracownikom.

Żeby zawrzeć umowę o zarządzanie PPK, trzeba się stawić przy okienku w oddziale i wypełnić formularze?
Bynajmniej! Uruchomiliśmy dla pracodawców nowoczesny i wygodny w użytkowaniu internetowy serwis e-PPK.

Na czym polega?
Umożliwia zawieranie umów o zarządzanie i prowadzenie PPK. Pozwala także na codzienną obsługę Planów: przesyłanie list pracowników, list ich wpłat i dyspozycji. Ma przy tym wielki atut. To automatyczna kontrola wprowadzanych danych i sygnalizowanie błędów. Serwis sam wychwytuje pomyłki, np. w wyliczeniach czy w numerze PESEL. Pokazuje, co należy poprawić albo uzupełnić. Dane można wczytywać do serwisu najprostszą metodą, jak przeciąganie plików na ekranie. Ale serwis można też na stałe zintegrować z systemem kadrowo-płacowym pracodawcy.

Niskie opłaty za zarządzanie, wygodna obsługa PPK… Coś jeszcze? Czym pracodawcy mają się kierować przy wyborze instytucji zarządzającej PPK?
Jej wiarygodnością. Sami pracodawcy doskonale o tym wiedzą. Ponad połowa z nich wskazuje w sondażach wiarygodność jako najważniejsze kryterium przy wyborze instytucji zarządzającej. Dla nas, jako PZU, to wiatr w żagle. Mamy największą wśród polskich spółek wiarygodność, mierzoną oceną ratingową A- przyznaną przez agencję S&P.