Obecnie sprawozdania finansowe muszą być sporządzane elektronicznie i podpisywane w ten sposób. Co więcej, część rocznych raportów musi być tworzona według struktur podanych przez Ministerstwo Finansów i w formacie XML – czyli takim, który pozwala prezentować ustrukturyzowane dane. Niestety na razie po otwarciu takiego pliku – zawartość jest mało czytelna. Nie przypomina formy sprawozdania, którą znamy. Trzeba skorzystać w tym celu z dodatkowych narzędzi, na przykład dostępnej na stronie Ministerstwa Finansów aplikacji e-Sprawozdania Finansowe.

Warto natomiast zapoznać się z treścią sprawozdania, bo zarząd odpowiada za nie i umieszczone w nim dane. Dokumenty sprawozdawcze trzeba też podpisać w odpowiednim czasie i w odpowiedni sposób. Dziś są dwie możliwości. Członkowie zarządu mogą sygnować roczny raport za pomocą podpisu kwalifikowanego – płatnego i bezpłatnego profilu zaufanego.Od 1 stycznia 2020 r. – w tym celu będzie też można użyć dowodu osobistego – czyli podpisu osobistego.