Gospodarka współczesnego świata znalazła się w kryzysie. By go zażegnać, konieczna jest społeczna odpowiedzialność biznesu i dbałość o wartości moralne
Taką diagnozę stawiają organizatorzy Open Eyes Economy Summit. Po raz czwarty w Krakowie pojawią się goście z całego świata, by od 19 do 20 listopada debatować nad tym, w jakim kierunku powinien podążać globalny rozwój. Perspektywa przyjęta przez organizatorów wykracza poza klasyczne rozumienie ekonomii: zamiast prostych rachunków zysków i strat wolą się skupić na wartościach i długoterminowych celach, jakie towarzyszą prowadzeniu biznesu.
– OEES to niezwykle inspiracyjna platforma wymiany idei i doświadczeń w obszarze całego łańcucha wartości tworzonego przez różnego typu organizacje i podmioty. Wartości nie tylko w ujęciu ekonomicznym, ale przede wszystkim społecznym i środowiskowym – mówi Agata Czachórska, kierownik projektu Circular IKEA Retail w Polsce.
– OEES stał się przestrzenią do dyskusji o etyce, odpowiedzialności, zaufaniu i innych wartościach, które niestety w codziennym biznesie są często pomijane – dodaje Jacek Siwiński, prezes Velux Polska.
Charakterystyczną cechą tego spotkania jest to, iż zaproszeni goście bardzo szeroko opisują stan otaczającej rzeczywistości. Dlatego w programie wydarzenia znalazły się debaty o etyce w dobie konsumpcjonizmu, wartościach ukrytych w komunikacji czy też konieczności ochrony lasów deszczowych.
Dyskusje i prelekcje odbywające się w ramach wydarzenia zostały podzielone na bloki tematyczne. W tym roku przybliżona zostanie m.in. misja przedsiębiorstwa rozumianego jako fabryka wiedzy w dobie gospodarki cyfrowej. Paneliści będą także rozmawiać na temat odpowiedzialnej turystyki dbającej o środowisko naturalne czy kondycji współczesnej kultury – zarówno tej organizacyjnej, jak i rozumianej szerzej, jako całość dorobku cywilizacyjnego. Postarają się odpowiedzieć na pytanie, czy kultura jest w stanie doprowadzić do wyjścia z kryzysu i sprzyjać rozwojowi opartemu o wartości moralne. W bloku marka-kultura zostaną też przeanalizowane korzyści płynące z propagowania „zrównoważonej mody” opartej o ekologię i odpowiedzialność za środowisko naturalne.
Ważnym elementem OEES 2019 będzie zagadnienie sprawiedliwości terytorialnej. Dlatego znaczna część rozmów dotyczyć będzie wspólnego funkcjonowania miast i obszarów wiejskich. Celem jest stworzenie mechanizmów, dzięki którym duże ośrodki nie będą już utrudniać rozwoju mniejszym.
Szczególną formą dyskusji podczas OEES są tzw. potyczki umożliwiające swobodną wymianę argumentów pomiędzy dwoma zaproszonymi gośćmi na wybrany temat. I tak przykładowo, Hanna Gronkiewicz-Waltz zmierzy się z Rafałem Dutkiewiczem w kwestii wpływu turystyki na miasta, a prezes ZAiKS-u Janusz Fogler będzie dyskutował z dr. Alkiem Tarkowskim z Fundacji Centrum Cyfrowe na temat ochrony praw autorskich w nowej unijnej dyrektywie.
Kongres otworzy wystąpienie Alberto Acosty, byłego ministra energetyki i górnictwa Ekwadoru. Podczas sesji inauguracyjnej głos zabiorą także m.in. Nancy Githaiga – dyrektor ds. badań i innowacji WWF w Kenii, autor „Listy Schindlera” Thomas Keneally czy ekonomista kultury David Throsby. – Cieszymy się, że kolejny raz podczas tego międzynarodowego kongresu ekonomii wartości będziemy mogli wymienić się wiedzą i doświadczeniem z ekspertami z różnych krajów, środowisk i branż – mówi Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego.
W programie zaplanowano również rozstrzygnięcie konkursu DGP na najlepszą książkę ekonomiczno-biznesową Economicus 2019.