W dobie rynku pracownika wielu pracodawców zastanawia się, jak przyciągać i utrzymać najlepszych specjalistów. Zatrudnieni zwracają uwagę nie tylko na wynagrodzenie, ale coraz częściej również na dodatkowe, pozapłacowe korzyści czy renomę firmy. PPK mogą skutecznie pomóc w budowaniu wizerunku odpowiedzialnego pracodawcy.

Pracodawcy konkurują między sobą o najlepszych pracowników. Szczególną atencją cieszą się ci dobrze wykwalifikowani, znający języki oraz swoją branżę. Z wielu dostępnych badań rynku pracy wynika, że pracujący Polacy najwyżej cenią sobie odpowiednie wynagrodzenie – jest ono wskazywane jako czynnik decydujący przy wyborze nowego miejsca pracy. Jednak obok finansów, istnieje wiele innych elementów, które mogą mieć znaczenie dla podjęcia decyzji o zmianie pracy lub pozostaniu u obecnego pracodawcy. Dziś, kiedy karnet na siłownię czy abonament medyczny są w wielu firmach standardem, wyróżnikiem firmy na rynku pracy może być to, w jaki sposób dba ona o przyszłość finansową swoich pracowników.

Polscy pracownicy nie oszczędzają

W grupie Aegon od lat prowadzimy badania dotyczące przygotowania pracowników do przejścia na emeryturę w 15 krajach na całym świecie, w tym w Polsce. W tym tygodniu opublikowaliśmy raport z badania z najświeższymi danymi – można się z nim zapoznać na stronie internetowej www.aegon.pl/raportemerytalny. Wnioski z raportu nie są optymistyczne. Zaledwie 9 proc. Polaków ma pewność, że uda im się wypracować komfortową emeryturę. Pod tym względem jesteśmy daleko od światowej średniej, która też nie jest wysoka (29 proc.). Z kolei aż 39 proc. ankietowanych czuje strach na myśl o długoterminowym planowaniu swoich finansów.

Jak pokazuje nasze badanie, tylko co czwarty Polak deklaruje, że regularnie odkłada na przyszłość, co znacznie odbiega od średniej światowej. Polacy czują się też znacznie mniej bezpieczni niż mieszkańcy innych krajów, jeśli chodzi o ich przyszłość. Potrzeba więc edukacji finansowej i aktywnej promocji regularnego oszczędzania. Pracodawcy mogą odegrać znaczącą rolę we wspomaganiu pracowników w ich przygotowaniach do bezpiecznej emerytury. Część firm już wcześniej to dostrzegła i uruchomiła u siebie pracownicze plany emerytalne (PPE). Nie były one jednak powszechnym rozwiązaniem. Wprowadzenie w Polsce w tym roku nowego rozwiązania finansowego – pracowniczych planów kapitałowych jest dużym krokiem w kierunku promocji regularnego oszczędzania.

PPK – obowiązek czy benefit?

Do PPK nie trzeba podchodzić jak do narzuconego przepisami obowiązku. Mają one szansę stać się kolejnym benefitem pracowniczym – nowoczesnym i ciekawym, bo nie chwilowym, przyznanym tylko na czas zatrudnienia, ale takim, który wspiera finansową przyszłość pracownika poprzez budowanie dodatkowego kapitału na emeryturę. Ci pracodawcy, którzy z pomocą wybranej firmy finansowej dobrze przygotują się do wdrożenia PPK, sprawnie ten proces przeprowadzą, a następnie dobrze zakomunikują swoim pracownikom płynące z niego korzyści, mają szansę stworzyć naprawdę ciekawe rozwiązanie i wpisać PPK w wachlarz korzyści oferowanych pracownikom.

Dziś odpowiedzialność za zabezpieczenie finansowe na emeryturze przesuwa się w stronę samych oszczędzających. Rośnie też rola przedsiębiorstw, które wykazując realną troskę o budowanie prywatnych oszczędności swoich pracowników, mogą kreować na rynku pracy swój wizerunek jako zaangażowanych i atrakcyjnych pracodawców. Takie podejście jest zbieżne ze strategią i z celami biznesowymi Aegon. Korporacyjne plany emerytalne są od wielu lat naszą domeną i mamy duże doświadczenie w zarządzaniu nimi w wielu krajach, jak np. w Holandii czy Wielkiej Brytanii.

Porównanie doświadczeń z tamtych rynków może być ciekawe. Programy emerytalne w miejscu pracy, w których to pracodawca pomaga swoim pracownikom gromadzić oszczędności, przeznaczając na nie część wynagrodzenia, funkcjonują tam od wielu lat. Wielu pracodawców idzie nawet dalej, oferując swoim pracownikom inne formy przygotowania do emerytury, np. finansowanie przekwalifikowania się. Czy polskie firmy również pójdą w tym kierunku? Dobrze skonstruowany pracowniczy plan kapitałowy i skuteczne pokazanie pracownikom korzyści z uczestnictwa w nim mogą być pierwszym krokiem na drodze do budowy wizerunku zaangażowanego i odpowiedzialnego pracodawcy.

Partnerem Vademecum jest Aegon PTE S.A.