To Urząd Patentowy będzie ogłaszał szczegółowe wymagania dotyczące opisu znaku towarowego oraz plików zawierających przedstawienie znaku towarowego – przewiduje projekt rozporządzenia premiera, skierowany w poniedziałek do konsultacji.
Nowe przepisy wykonawcze to pokłosie obowiązującej od marca br. nowelizacji prawa własności przemysłowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 501), implementującej regulacje unijne.
Najważniejszą zmianą, jaką wprowadził ten akt, jest rezygnacja z wymogu graficznego przedstawienia znaków. W myśl rozporządzenia: „Znak towarowy przedstawia się w dowolnej formie, z wykorzystaniem ogólnie dostępnej techniki, tak aby mógł on zostać odtworzony w rejestrze w sposób jasny, precyzyjny, samodzielny, łatwo dostępny, zrozumiały, trwały i obiektywny”.

Etap legislacyjny Projekt rozporządzenia w konsultacjach