Minister energii rozesłał do konsultacji projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego. Ma ono uchylić dotychczas obowiązujące rozporządzenie z 19 września 2007 r. (Dz.U. z 2007 r. poz. 1252).
Resort wskazuje, że obecne rozwiązania nie pozwalają operatorom systemów gazowych (przesyłowego i dystrybucyjnych) na skuteczne działania w razie zakłóceń w dostawach tego surowca.
„Zgodnie z planami wprowadzania ograniczeń sporządzonymi przez operatorów na podstawie obowiązujących przepisów, w przypadku ewentualnego wprowadzenia takich ograniczeń możliwe jest jedynie znikome ograniczenie zużycia przez małą liczbę największych odbiorców (najczęściej najwięksi odbiorcy przemysłowi – red.). W konsekwencji ograniczenia te nie pozwalają na zapewnienie bezpiecznych dostaw gazu ziemnego do odbiorców chronionych, tj. m.in. gospodarstw domowych” – czytamy.
Na podstawie nowego rozporządzenia ewentualnymi ograniczeniami w poborze gazu będą mogły być objęte wszystkie grupy odbiorców, z wyjątkiem tych chronionych (m.in. gospodarstwa domowe, szkoły, przedszkola, szpitale, urzędy, małe firmy). Zostaną też na nowo zdefiniowane stopnie zasilania (pierwszy stopień oznacza umowny pobór gazu, a kolejne stopnie, do 10, coraz większe ograniczenia). Wszystkie stopnie zasilania mają obowiązywać odbiorców o mocy przyłączeniowej większej lub równej 5,5 MWh/h. Ponadto stopnie te – w razie kłopotów z dostawami – mają być podawane do wiadomości z 10-godzinnym wyprzedzeniem. Resort wskazuje, że konieczność zmiany polskich przepisów wykonawczych związana jest również z unijnym rozporządzeniem z 25 października 2017 r. (2017/1938) dotyczącym bezpieczeństwa dostaw gazu.
Jak nas poinformował PGNiG, w 2018 r. 66,8 proc. sprowadzonego do Polski gazu pochodziło z kierunku wschodniego (główny dostawca – Gazprom), 20,1 proc. stanowił gaz LNG importowany głównie z Kataru, a ok. 13 proc. gazu pochodziło z zachodu i południa. Gaz-System ogłaszał stopnie zasilania m.in. w trakcie kryzysu gazowego na początku 2009 r., gdy Gazprom spierał się z Ukrainą o zadłużenie za surowiec, wskutek czego doszło do ograniczeń w dostawach w Europie.
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach