Komisja Europejska ogłosiła w poniedziałek wezwanie do składania wniosków o wsparcie w łącznej kwocie 25 mln euro, które ma pomóc administracji państw członkowskich i przedsiębiorcom łączyć paneuropejskie platformy cyfrowe.

Środki będą pochodziły z instrumentu "Łącząc Europę" i mają zapewnić, że usługi dostarczane w jednym państwie UE będą interoperacyjne poza jego granicami.

Jak wynika z informacji przekazanych przez KE, wezwanie koncentruje się na sześciu obszarach: cyberbezpieczeństwie (10 mln euro), e-zdrowiu (5 mln euro), e-przetargach (1 mln euro) oraz europejskiej e-sprawiedliwości (3 mln euro), otwartych danych (5 mln euro) i nowej europejskiej platformie na rzecz umiejętności cyfrowych (1 mln euro).

Wnioskodawcy mają składać projekty, których celem jest poprawa codziennego życia obywateli, przedsiębiorców oraz funkcjonowania administracji publicznych. Propozycje mają też przyczyniać się do ukończenia budowy jednolitego rynku cyfrowego.

Wezwanie zostanie zamknięte 14 listopada. KE zachęca zainteresowanych do wzięcia udziału w wirtualnym dniu informacyjnym, który zostanie zorganizowany 10 lipca.

Program "Łącząc Europę" wspiera infrastrukturę fizyczną i cyfrową w sektorach transportu, telekomunikacji i energii. W wieloletnim budżecie UE na lata 2014–2020 część telekomunikacyjna programu ma budżet w wysokości około 1 mld euro, z czego 870 mln euro przeznaczono na wdrożenie rozwiązań cyfrowych torujących drogę do digitalizacji i transgranicznej interoperacyjności usług publicznych w całej Unii Europejskiej.