Pomimo wzrostu protekcjonizmu gospodarczego na świecie Unia Europejska swoimi działaniami doprowadza do otwierania rynków eksportowych dla europejskich przedsiębiorstw – wynika z opublikowanego w poniedziałek raportu Komisji Europejskiej.

KE wskazuje, że przedsiębiorstwa europejskie napotykają na coraz większe bariery na rynkach zagranicznych, ale w efekcie jej działań od początku kadencji wyeliminowano 123 takie bariery. To pozwoliło na zwiększenie unijnego eksportu w 2018 r. o ponad 6 mld euro.

W raporcie wymieniono 45 nowych barier handlowych wprowadzonych w 2018 r. w państwach spoza UE. Oznacza to, że łącznie istnieje rekordowa liczba 425 środków w 59 różnych krajach, co kosztuje europejskie przedsiębiorstwa miliardy euro rocznie.

„W skomplikowanej sytuacji, z jaką mamy obecnie do czynienia, przy rosnącej liczbie napięć handlowych i środków protekcjonistycznych, UE musi nadal bronić interesów swoich przedsiębiorstw na rynkach światowych” - oświadczyła unijna komisarz ds. handlu Cecilia Malmstroem.

Najwięcej barier handlowych utrzymują obecnie Chiny i Rosja, a następnie Stany Zjednoczone, Indie i Algieria.

KE podkreśla, że wysiłki UE na rzecz egzekwowania obowiązujących przepisów handlu międzynarodowego dają wyraźne rezultaty. W ubiegłym roku Komisja doprowadziła do usunięcia aż 35 barier handlowych, m.in. w Chinach, Japonii, Indiach i Rosji. Dotyczyły one ośmiu kluczowych sektorów eksportowych i inwestycyjnych UE, w tym rolnictwa i rybołówstwa, samochodów, wyrobów włókienniczych i skórzanych, wina i napojów spirytusowych, kosmetyków, produktów mineralnych, części do samolotów oraz sprzętu ICT.

Bariery w handlu i inwestycjach wyeliminowane w 2018 r. obejmowały m.in.: chińskie ograniczenia w odniesieniu do przywozu produktów z wołowiny i baraniny, rosyjskie nielegalne środki antydumpingowe dotyczące lekkich pojazdów użytkowych, cła na towary elektroniczne oraz obowiązkowe świadectwa weterynaryjne ograniczające wywóz wyrobów skórzanych w Indiach, ograniczenia dotyczące stosowania dopuszczonych dodatków w winie i napojach spirytusowych w Japonii czy obowiązkowe oznaczanie wyrobów włókienniczych w Egipcie.

Sprawozdanie Komisji w sprawie barier w handlu i inwestycjach jest publikowane corocznie od początku kryzysu gospodarczego w 2008 r. Jest ono oparte w całości na informacjach na temat barier handlowych i inwestycyjnych na rynkach zagranicznych, zgłoszonych przez europejskie przedsiębiorstwa.