Wzrost gospodarczy na poziomie około 4 proc. w 2019 r. nie jest zagrożony, a także utrzyma się wysoki poziom inwestycji w tym roku, prognozuje minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

"Wczoraj bardzo dobry wynik przemysłu, a dziś kolejne dobre wieści z gospodarki. Kolejnych dowodów na ekspansję gospodarczą dostarczyły budownictwo i handel. To potwierdza tezę, którą już wpisały w swój przekaz międzynarodowe instytucje, że wzrost PKB na poziomie około 4% nie jest zagrożony, a obserwowane w UE spowolnienie gospodarcze pozostaje płytsze, niż zakładano" - napisała Emilewicz w komentarzu do danych GUS.

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego w kwietniu br. produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 17,4% r/r, a wynik wpisał się w oczekiwania MPiT.

Reklama

"To kolejny już miesiąc bardzo dobrych wyników w budownictwie, szczególnie jeśli uwzględnimy wysoką bazę sprzed roku, kiedy to produkcja budowlana wzrosła o 19,7%. Równie dobrych odczytów spodziewamy się w kolejnych miesiącach" - czytamy dalej.

"Rosnąca sprzedaż produkcji budowlanej w kwietniu o 17,4% (r/r) i sprzedaż detaliczna o 13,6% (ceny bieżące, r/r) świadczą o stabilnym rozwoju naszej gospodarki. Potwierdza to również rynek nieruchomości. Trend wzrostowy w kredytach na nieruchomości i zwiększony udział inwestorów do najwyższego od początku 2016 r. wzmacniają moje przekonanie o utrzymaniu wysokiej stopy inwestycji w 2019 roku" - dodała Emilewicz.

Według niej, dobre wyniki sektorów przemysłowego i budowlanego znajdują swoje odzwierciedlenie w rosnących nakładach inwestycyjnych przedsiębiorstw.

"W grupie średnich i dużych podmiotów w I kw. br. odnotowano wzrost inwestycji na poziomie 21,7% r/r. Obserwowany wzrost nakładów majątkowych całego sektora przedsiębiorstw w II połowie 2018 r. oraz w I kw. 2019 r. (średnie i duże przedsiębiorstwa) wskazuje na to, że wraz z rozpędzeniem się inwestycji publicznych, coraz większy ciężar zaczynają brać na siebie przedsiębiorstwa" - podsumowała Emilewicz.