Ponad 180 tys. beneficjentów ulgi na start; większa przeżywalność firm; wzrost liczby zakładanych działalności gospodarczych; lepsza ochrona praw przedsiębiorców w relacjach z urzędami – to według Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii efekty 1 roku obowiązywania Konstytucji Biznesu.

We wtorek mija rok od wejścia w życie Konstytucji Biznesu - pakietu złożonego z pięciu ustaw dot. zmian w prawie gospodarczym. Kluczowe rozwiązania pakietu to: zasady ogólne, w tym „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”, domniemania uczciwości przedsiębiorcy i rozstrzygania wątpliwości faktycznych na jego korzyść; ulga na start; działalność nierejestrowa czy powołanie rzecznika MŚP.

Jak wskazała w rozmowie z PAP minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, celem Konstytucji Biznesu było "stworzenie nowych ram dla polskiej przedsiębiorczości, które pełniej niż wcześniejsze regulacje realizują zasadę wolności gospodarczej".

"Chcieliśmy zachęcić Polaków do zakładania własnych biznesów i ułatwić prowadzenie firm, wprowadzić partnerskie relacje na linii przedsiębiorcy-administracja publiczna" – podkreśliła szefowa MPiT.

Według danych resortu po pierwszym roku obowiązywania tych przepisów wzrosła liczba zakładanych działalności gospodarczych. Między 30 kwietnia 2018 roku a 22 kwietnia 2019 roku do CEIDG złożono prawie 323 tys. wniosków o rozpoczęcie działalności (ponad 900 dziennie). To o niemal 4 proc. więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wzrósł też stopień przeżywalności firm. Od czasu wejścia w życie Konstytucji Biznesu liczba wniosków o wykreślenie firmy z CEIDG spadła o ponad 7 proc. (w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej) - wynika z informacji MPiT.

Ok. 74 proc. uprawnionych przedsiębiorców (tj. ok. 182,5 tys. spośród 246,5 tys. uprawnionych) skorzystało z ulgi na start. Zakłada ona, że początkujący przedsiębiorcy nie muszą płacić składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwszych 6 miesięcy wykonywania działalności gospodarczej. Zgodnie z przewidywaniami ulga na start pozwoli przedsiębiorcom zaoszczędzić ok. 8 mld zł w ciągu 10 lat.

Dzięki instytucji działalności nierejestrowej osoba fizyczna prowadząca działalność na mniejszą skalę (miesięczne przychody z niej pochodzące nie przekraczają 50 proc. minimalnego wynagrodzenia), nie musi rejestrować tej działalności ani płacić z tego tytułu składek ZUS.

Na mocy Konstytucji Biznesu powołano Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców jako gwaranta przestrzegania i realizacji jej zapisów. Stanowisko to w czerwcu ubiegłego roku objął Adam Abramowicz. Rzecznik działa w sprawach przedsiębiorców z sektora MŚP, interweniując w sądach i urzędach. Ma także uprawnienia o charakterze systemowym – może np. wystąpić do właściwych organów z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej. Rzecznik ma swoją siedzibę w Warszawie, a także oddziały terenowe.

Konstytucja to, jak mówiła po uchwaleniu przepisów minister Emilewicz, "najpoważniejsza reforma polskiego prawa gospodarczego od ponad 20 lat". Składa się z pięciu ustaw: Prawa przedsiębiorców; ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców; ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy; ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP; ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.