Każdy ma pracę. Liczba bezrobotnych w Polsce spadła w grudniu poniżej 600 tys. – wynika z danych Eurostatu, unijnego biura statystycznego. Stopa bezrobocia liczona według unijnej metodologii utrzymała się na poziomie 3,5 proc. Lepszy wynik od nas notowały w końcówce minionego roku jedynie Czechy (2,1 proc.) i Niemcy (3,3 proc.). Niskie bezrobocie może jednak oznaczać napięcia na rynku pracy. „W IV kw. 2018 r. wzrosły odsetki przedsiębiorstw sygnalizujących nasiloną presję płacową i problem braku pracowników” – podał Narodowy Bank Polski w raporcie z badania koniunktury w firmach. Żądania płacowe łagodził dotąd napływ pracowników z zagranicy. Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika jednak, że w IV kw. 2018 r. zatrzymał się wzrostowy trend, jeśli chodzi o liczbę Ukraińców ubezpieczonych w ZUS.
ZMIANA INDEKSU MSCI WORLD / DGP
Zapracowani Amerykanie. W styczniu największa światowa gospodarka utworzyła 304 tys. etatów – najwięcej od 11 miesięcy. Dane były lepsze od oczekiwań. Mimo to stopa bezrobocia minimalnie wzrosła, osiągając 4 proc. To efekt „government shutdown” – ograniczenia pracy władz federalnych.

rynki

Mocne otwarcie. Na światowych giełdach to był najlepszy początek roku od niemal 30 lat. Indeks MSCI World, pokazujący globalną koniunkturę na rynkach akcji, zyskał 7,7 proc. O ponad 7 proc. wzrosły indeksy w Stanach Zjednoczonych. WIG20, główny wskaźnik giełdy w Warszawie, urósł o 4,6 proc. Towarzyszyło temu ożywienie handlu: łączna wartość obrotów akcjami na głównym rynku GPW wyniosła 20,3 mld zł. Była o 4,6 proc. wyższa niż rok wcześniej. Szczególnie udana była końcówka miesiąca, a to za sprawą amerykańskiego banku centralnego, który zasygnalizował „cierpliwość”, jeśli chodzi o dalsze zaostrzanie polityki pieniężnej. Brak podwyżek stóp procentowych jest korzystny dla tempa wzrostu gospodarczego, a więc i dla wyników spółek giełdowych i cen ich akcji. Deklaracja Rezerwy Federalnej negatywnie wpłynęła natomiast na notowania dolara. Cenom akcji sprzyjały również wyniki spółek: kwartalne przychody Apple,a okazały się wyższe od prognoz (obniżonych po styczniowym ostrzeżeniu spółki, że końcówka roku była słabsza), Facebookowi udało się wrócić do wzrostu liczby użytkowników w Europie i Ameryce Północnej.

spółki

Moment oddechu. Szwedzka firma Hoist kupi za niemal 400 mln zł część wierzytelności należących do GetBacku – walczącej o możliwość dalszego funkcjonowania krajowej firmy windykacyjnej. Awansuje i zwalnia. Aktywa Santander Bank Polska po przejęciu wydzielonej działalności Deutsche Bank Polska urosły w końcu ub.r. do niemal 206 mld zł. Według prezesa Michała Gajewskiego oznacza to, że SBP ma pod względem skali działania drugie miejsce w Polsce.
LICZBA MIEJSC PRACY UTWORZONYCH W AMERYKAŃSKIEJ GOSPODARCE / DGP
Dotąd zajmował je Bank Pekao. Po zakończonej fuzji SBP planuje zwolnienie nawet 1,4 tys. osób. Będzie to kosztowało 70–90 mln zł. Bank miał w ub.r. niemal 2,4 mld zł zysku. Kolejny SKOK Alioru. Bank, którego głównym akcjonariuszem jest Powszechny Zakład Ubezpieczeń, porozumiał się z Komisją Nadzoru Finansowego w sprawie przejęcia SKOK Jaworzno. W końcu listopada ta kasa miała niemal 65 mln zł strat z lat ubiegłych i prawie 60 mln zł ujemnych funduszy własnych. Deutsche na plusie.
Deutsche Bank pochwalił się pierwszym rocznym zyskiem netto od 2014 r. Jeden z największych europejskich banków zarobił w ub.r. 267 mln euro.