Wskaźnik PMI mierzący poziom aktywności w przemyśle sugeruje, że ta część gospodarki jest w recesji . W styczniu znalazł się na poziomie 48,2 pkt.
Każdy odczyt poniżej granicy 50 pkt sugeruje recesję. Tu chodzi tylko o przemysł, a nie całą gospodarkę, która składa się jeszcze m.in. z usług i sektora publicznego. Ale w przeszłości tak pesymistyczne odczyty wskaźnika PMI zbiegały się w czasie z poważnymi spowolnieniami w całej polskiej gospodarce.
Szczegóły comiesięcznego badania wyglądają niepokojąco. Wielkość produkcji i eksport spadały w styczniu najszybciej od 2009 r. O malejącym popycie na polskie produkty świadczy to, że zapasy niesprzedanych towarów przyrastają najszybciej od niemal 20 lat.