Kilkadziesiąt milionów złotych więcej zostanie przeznaczonych na wsparcie rozwoju polskiej turystyki społecznej. Źródło: Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej finansowany przez branżę hazardową. Ustawa przygotowana przez sejmową komisję ds. petycji zostanie najprawdopodobniej uchwalona już podczas najbliższego posiedzenia Sejmu. Przedłożone stanowisko rządu jest bowiem pozytywne.
Obecnie z państwowego funduszu zasilanego z dopłat do gier hazardowych, zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy o grach hazardowych, środki przeznacza się na przebudowę, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych, rozwijanie sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych oraz zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym w zakresie aktywności fizycznej. W 2018 r. – zgodnie z ustawą budżetową – ponad 500 mln zł zostało przeznaczone na inwestycje związane z obiektami sportowymi, blisko 360 mln zł na rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży, 38 mln zł na rozwój sportu wśród niepełnosprawnych i 20 mln zł na zadania z zakresu zdrowia publicznego.
Sęk w tym, że ani złotówka z tych środków nie idzie na turystykę. A jak przyznają niemal wszyscy eksperci – powinny. Gdyż to właśnie rozwój turystyki społecznej – odnawianie szlaków, usuwanie barier architektonicznych nad jeziorami itd. – wpływa dobrze na ludzkie zdrowie. Projekt ustawy przewiduje więc, że środki funduszu przy podziale będą przeznaczane także na rozwój turystyki społecznej. Jako że ustawa powstała na kanwie obywatelskiej petycji, niewiadomą było to, jak do niej ustosunkuje się większość sejmowa. Pewną wskazówką jednak może być pozytywne stanowisko rządu.
„Dostępność do otwartej infrastruktury turystycznej w postaci szlaków rowerowych, pieszych czy akwenów wodnych sprzyja rozwojowi wychowania fizycznego w ramach kształcenia i krzewienia aktywności na świeżym powietrzu i w wodzie” – wskazuje Mateusz Morawiecki. I podkreśla, że kierowany przez niego rząd komisyjny projekt ustawy opiniuje pozytywnie.
Ustawa nie wywoła negatywnych skutków budżetowych. Po prostu mniej środków z funduszu przeznaczanych będzie np. na budowę nowych obiektów sportowych.
Etap legislacyjny
Praca w sejmowej komisji