"Rozpoczynamy kontrolę w Narodowym Banku Polskim jutro. Wyników spodziewamy się w połowie czerwca" - powiedziała PAP rzecznik prasowa Najwyższej Izby Kontroli Ksenia Maćczak.

W piątek Najwyższa Izba Kontroli rozpocznie kontrolę w Narodowym Banku Polskim. "Kontrola będzie dotyczyła dwóch aspektów. Po pierwsze: bankowa obsługa budżetu państwa, po drugie: wykonanie planu finansowego NBP za 2018 rok" - powiedziała Maćczak.

Na pytanie, czy kontrola będzie dotyczyła także płac pracowników NBP, powiedziała, że "na ten moment nie ma decyzji co do wynagrodzeń".

To kolejna kontrola prowadzona przez NIK w instytucji finansowej. W grudniu Izba rozpoczęła sprawdzanie Komisji Nadzoru Finansowego. Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski podkreślił wtedy, że "nadzór jest niezwykle istotny z punktu widzenia państwa, bowiem aktywa sektora bankowego stanowią około 70 proc. aktywów całego systemu finansowego". "Sektor ten jest głównym źródłem finansowania gospodarki, a depozyty bankowe są największym składnikiem aktywów finansowych gospodarstw domowych. Dlatego szczególne znaczenie dla zachowania stabilności systemu finansowego ma utrzymanie stabilności sektora bankowego".