Poprawa nastrojów przedsiębiorców, wbrew trendowi europejskiemu, jest potwierdzeniem silnej koniunktury w Polsce - uważa minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, komentując opublikowany w czwartek przez Komisję Europejską wskaźnik nastrojów w gospodarce (ESI).

Zgodnie z publikacją Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarczych i Finansowych (DG EcFin) Komisji Europejskiej wskaźnik nastrojów w polskiej gospodarce (Economic Sentiment Indicator) w listopadzie wyniósł 109,0 pkt. i był o 2,2 pkt. wyżej niż w październiku. Według MPiT listopadowe dane wskazują na silny wzrost tego wskaźnika w Polsce.

"Nastroje polskich przedsiębiorców w listopadzie wyraźnie się poprawiły, wbrew ogólnoeuropejskiemu trendowi. To kolejne potwierdzenie solidnej koniunktury w naszym kraju. Optymizmu przybyło przede wszystkim w handlu i usługach" – komentuje Emilewicz cytowana w komunikacie MIiT.

W informacji zauważono, że w listopadzie wskaźnik pozostał zasadniczo na stabilnym poziomie w strefie euro (spadek o 0,2 punktu do 109,5), podczas gdy w UE odnotowano spadek o 0,8 pkt do 109,6. Według resortu przedsiębiorczości i technologii, pogorszenie w UE można przypisać gwałtownemu spadkowi wskaźnika nastrojów w największej gospodarce UE poza strefą euro, tj. w Wielkiej Brytanii o 3,1.

Podczas gdy zaufanie konsumentów w strefie euro znacznie się zmniejszyło, zaufanie do biznesu pozostało stabilne (usługi, budownictwo) lub poprawiło się (nieznacznie w przemyśle oraz w handlu detalicznym). Wśród największych gospodarek strefy euro wskaźnik (ESI) pozostał zasadniczo na stabilnym poziomie we Francji (+0,2 do 104,8), Hiszpanii (-0,3 do 107,1) i Holandii (+0,1 do 108,3).

"Co warte zauważenia, wskaźnik istotnie wzrósł w Niemczech (+0,6 do 111,8), natomiast znacznie spadł we Włoszech (-1,2 do 105,9). Na pozytywną ocenę nastrojów w Niemczech wpłynęły niemal wszystkie sektory. Jedynie w przemyśle notowano lekki spadek (o 0,5 pkt do 7,3), jednak nastroje pozostawały nadal korzystne gospodarczo. Wynik w usługach był najlepszy od lipca (23,0), a w budownictwie ukształtował się znacząco ponad oczekiwany (22,6)" - czytamy.