Uważamy, że dane, które napłyną w najbliższym czasie, przyniosą pozytywne informacje i jest możliwość, że polskiemu rządowi uda się uniknąć objęcia procedurą nadmiernego odchylenia - mówi w rozmowie DGP Valdis Dombrovski, wiceprzewodniczącym KE.
Podczas wizyty w Warszawie spotkał się z pan m.in. z premierem, minister finansów i prezesem Narodowego Banku Polskiego. Czy rozmawiał pan z nim na temat afery z udziałem byłego już przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego?
Mój przyjazd wynika z semestru europejskiego, czyli przeglądu polityk gospodarczych i budżetowych krajów członkowskich Unii Europejskiej w celu ich lepszej koordynacji. Dlatego przede wszystkim rozmawialiśmy o sytuacji fiskalnej w Polsce, projekcie budżetu na przyszły rok, kondycji gospodarki i czynnikach wpływających na wzrost PKB oraz wyzwaniach. Dyskusja dotyczyła też implementacji przez wasz kraj zaleceń (ang. country specific recommendations). To było głównym celem tej wizyty.