Andrzej Duda ogłosił w Rzeszowie laureatów XVI edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. To wyróżnienie dla firm, które mają wyraźny wkład w rozwój gospodarki, a jednocześnie budują pozytywny wizerunek Polski i naszej przedsiębiorczości na świecie
– Wybór był ogromnie trudny. Kierowaliśmy się wieloma kryteriami, m.in. tym, jaka jest średnia wynagrodzeń w firmie – podkreślił Andrzej Duda i nawiązując do sukcesów gospodarczych II RP, wyraził nadzieję, że laureaci będą wzorami dla młodych ludzi, którzy zechcą podejmować działalność gospodarczą w przyszłości. Wyłanianie zwycięzców jest wieloetapowe. Najpierw instytucje gospodarcze i samorządowe zgłosiły kandydatów. Spośród nich powołana przez prezydenta 12-osobowa kapituła pod przewodnictwem prof. Krzysztofa Opolskiego wybrała po trzech nominatów w każdej kategorii. Wreszcie spośród nich Andrzej Duda, osobiście, wskazał nagrodzonych.
W tym roku było ich siedmiu – w pięciu kategoriach głównych i dwóch specjalnych.