Ustawowe zobowiązanie sądów do rozpoznawania spraw gospodarczych w określonym terminie oraz wprowadzenie instytucji szybkiego zabezpieczenia roszczeń wierzyciela na majątku dłużnika to postulaty BCC, które miałyby zmniejszyć zatory płatnicze. Te bowiem, jak wynika z badania przeprowadzonego przez organizację, są jedną z największych bolączek polskich przedsiębiorców.
BCC chciałoby, aby szybkie zabezpieczenie roszczeń odbywało się na podstawie dokumentów posiadanych przez wierzyciela – umowy, faktury VAT lub rachunku, dowodu spełnienia świadczenia przez wierzyciela.
– Jeśli wierzyciel legitymowałby się odpowiednimi dokumentami, sąd zobligowany byłby do wydania postanowienia o zabezpieczeniu. Zabezpieczenie majątku dłużnika, w tym zajęcie nieruchomości, w której zamieszkuje lub prowadzi działalność gospodarczą, motywuje do zapłaty oraz zniechęca do opóźnień w uregulowaniu należności – podkreśla adwokat Radosław Płonka, ekspert prawny BCC.
Dodaje, że obecne przepisy dotyczące zabezpieczenia są zbyt restrykcyjne i wierzycielowi trudno jest uzyskać zabezpieczenie. Tymczasem instytucja zabezpieczenia powinna być często wykorzystywana, bo z jednej strony stanowi istotną gwarancję dla wierzyciela, a z drugiej nie powoduje strat u dłużnika, gdyby okazało się, że roszczenie jest bezzasadne.
Z badania BCC wynika, że przeterminowane płatności u 26 proc. przedsiębiorców stanowią od 10 do 20 proc. ogólnej sumy należności, a u 22 proc. firm – od 20 do 40 proc. ogólnej sumy należności. W porównaniu z ubiegłym rokiem aż 50 proc. przedsiębiorstw odnotowało wzrost przeterminowanych płatności w zakresie do 1 do 20 proc., a jedna czwarta wzrost od 20 do 50 proc.
Kłopot z zatorami płatniczymi dostrzega rząd. Obecnie trwają prace legislacyjne nad projektem resortu przedsiębiorczości, który umożliwi m.in. wydanie przez sąd nakazu zapłaty w przypadku posiadania przez wierzyciela dowodów i zmniejszenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym w przypadku braku za płaty przez dłużnika, a także wskaże maksymalne terminy płatności w transakcjach handlowych.