Członkowie spółdzielni i wspólnot będą mogli wymienić instalacje gazowe i elektryczne płacąc za nie z książeczek mieszkaniowych.
ZMIANA PRAWA
Wczoraj odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o wspieraniu remontów i termomodernizacji w sejmowej Komisji Infrastruktury. Zdecydowano, że projekt posłów PIS trafi do podkomisji do spraw budownictwa i będzie rozpatrywany wspólnie z projektem rządowym. Przy czym wiodący ma być projekt rządowy. Oba projekty przewidują rozszerzenie listy czynności uprawniających do wypłaty premii gwarancyjnej przy likwidacji książeczek mieszkaniowych.
Pieniądze z książeczki będzie można odzyskać dokonując wymiany okien, instalacji gazowej lub elektrycznej. Premię gwarancyjną dostanie tylko właściciel lokalu lub osoba, która ma spółdzielcze prawo do lokalu. Wartość wykonanych prac nie może być niższa niż wartość wkładu na książeczce mieszkaniowej wraz z premią gwarancyjną ustalonych na dzień złożenia wniosku o wypłatę premii gwarancyjnej.
Na premie gwarancyjną nie będzie można liczyć przy pozostałych pracach remontowych oraz naprawach stropodachu.
- Obecnie wspólnoty i spółdzielnie z funduszu remontowego przeprowadzają remonty części wspólnych budynku, przez co remonty instalacji elektrycznej czy gazowej kończą się na wejściu do lokalu. My natomiast chcemy zachęcić właścicieli książeczek mieszkaniowych do remontu instalacji wewnątrz lokali.
Tylko kompleksowa wymiana instalacji gazowej lub elektrycznej aż do urządzeń odbiorczych wewnątrz lokalu zlikwiduje istniejące teraz zagrożenia. Z kolei wymiana okien w mieszkaniu przyczyni się do poprawy standardu energetycznego zarówno lokalu i całego budynku - mówi Piotr Styczeń, wiceminister infrastruktury.
Natomiast remonty stropodachów nie zostały włączone do ustawy dlatego, że stanowią one części wspólne nieruchomości i jako takie są teraz remontowane przez wspólnoty lub spółdzielnie - dodaje minister.
Premie gwarancyjne będą wypłacane według specjalnego harmonogramu ustalonego w rozporządzeniu.
Resort infrastruktury ma także dobre widomości dla osób, które zamierzają kupić mieszkanie na kredyt hipoteczny. Wkrótce pieniądze z książeczki mieszkaniowej wraz premią gwarancyjną będą mogły stanowić wkład własny przy takich inwestycjach.
- Pracujemy nad zmianami wspomagającymi mieszkalnictwo i zdolność kredytową. Zamierzamy zmienić ustawę o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania oraz ustawę o pomocy państwa w spłacie kredytów. Chcemy, aby pieniądze z książeczek mogły być wykorzystane jako wkład własny przy kredytach mieszkaniowych - zapowiada Piotr Styczeń. Deklaruje, że Sejm zajmie się nowymi propozycjami resortu zaraz po wakacjach.
64 tys. książeczek z prawem do premii gwarancyjnej zlikwidowano w 2007 roku