Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIiR) udzieliło setnej pożyczki na rozwój turystyki w Polsce Wschodniej, podało ministerstwo. Środkami zarządza Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

"Rozwój branży turystycznej w Polsce Wschodniej jest naturalnym i nieuniknionym procesem, kiedy weźmiemy pod uwagę ogromne bogactwo dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego makroregionu. Dzięki zwrotnej formule wsparcia (pożyczki) możemy zapewnić kapitał na rozwój tej branży w długiej perspektywie. Możemy śmiało powiedzieć, że te 100 udzielonych do tej pory pożyczek to dla nas zamknięcie pilotażu. Rok temu ruszaliśmy z zupełnie nowym wsparciem skierowanym do określonego sektora przedsiębiorców – branży turystycznej. Wnioski i obserwacje z tego okresu wykorzystaliśmy do jak najlepszego dostosowania warunków udzielania pożyczek do potrzeb i oczekiwań przedsiębiorców. Dlatego poprawiliśmy warunki, na jakich będą dystrybuowane pożyczki z drugiej transzy. W BGK trwa ocena ofert i liczę na to, że jeszcze przed końcem roku nasze instytucje finansujące będą przyjmować wnioski na pożyczki na rozwój turystyki we wszystkich pięciu województwach Polski Wschodniej" – powiedział wiceminister Adam Hamryszczak, cytowany w komunikacie.

Główne nowości dla pożyczkobiorców to:

Reklama


- przejście z zasady "siedziba i działalność w Polsce Wschodniej" na "lokalizacja wspieranej inwestycji w Polsce Wschodniej" (w przypadku zakupu środków transportu wymóg "siedziby i działalności w Polsce Wschodniej" został utrzymany);

- wydłużenie okresu spłaty pożyczki do 84 miesięcy (dla pożyczek powyżej 250 000 zł, gdy wydatki na roboty budowlane stanowią 50% wartości pożyczki);- jeden przedsiębiorca może otrzymać dwie pożyczki z transzy (wcześniej - jedną);- wysokość oraz terminy spłat rat pożyczki mogą uwzględniać sezonowy charakter działalności w branży turystycznej (tzn. różnić się miesięczną wysokością), podano również."Z pożyczki skorzystać może małe lub średnie przedsiębiorstwo działające w branży turystycznej lub okołoturystycznej, lokujące inwestycję w Polsce Wschodniej. Maksymalna wartość pojedynczej pożyczki to 500 tys. zł. Łączny budżet instrumentu PPW-Turystyka to 200 mln zł. Dystrybucja środków w kolejnych transzach (także tych pochodzących ze spłat właśnie udzielanych pożyczek) potrwa do 2026 roku" - czytamy dalej.Środki można przeznaczyć na rozwój obiektów noclegowych, gastronomicznych, infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, turystyki zdrowotnej, kultury i rozrywki, transport turystyczny, wsparcie organizacji i pośrednictwa turystycznego, ekologiczne produkty, produkty regionalne i tradycyjne, wzornictwo przemysłowe, przywracanie tradycyjnych zawodów - rękodzieło i rzemiosło oraz inne inwestycje w branży okołoturystycznej polegające na poszerzeniu oferty, podniesieniu jakości usług świadczonych bezpośrednio dla turystów, podano także.Przedsiębiorcami którzy zamykają pierwszą 100-tkę udzielonych umów są firmy z województw lubelskiego i podkarpackiego, podsumowano.