Konstytucja Biznesu w istotny sposób zmienia pozycję ustrojową przedsiębiorcy w Polsce - mówiła w poniedziałek w Białymstoku minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz i podkreśliła, że wprowadza ona szereg rozwiązań realnie ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej, m.in. co nie jest zakazane prawem, jest dozwolone.

Minister uczestniczyła w spotkaniu z przedsiębiorcami, zorganizowanym w ramach cyklu "Prawo do Przedsiębiorczości. Małe firmy wielkie zmiany" - to seria konferencji prowadzonych w całej Polsce, w trakcie których przedstawiciele małych i średnich firm dowiadują się o zmianach i ułatwieniach w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce w zakresie prawa przedsiębiorców, prawa podatkowego i prawa zamówień publicznych, a także o ofercie wsparcia sektora MŚP.

Emilewicz podkreśliła, że pięć ustaw tworzących Konstytucję Biznesu w sposób istotny zmieniają pozycję ustrojową przedsiębiorcy w Polsce. "To po raz pierwszy akt prawny naprawdę uwzględniający małych i średnich przedsiębiorców - tych, którzy kontrybuują ponad 60 proc. do polskiego PKB i zatrudniają ponad 70 proc. aktywnych zawodowo Polaków" - zaznaczyła.

"Ten zbiór zasad ustawowych, w tym ta jedna najważniejsza, o którą apelowali państwo od wielu lat: co nie jest zakazane prawem, jest dozwolone, po raz pierwszy stała się w Polsce rzeczywistością prawną, ale też szereg rozwiązań realnie ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej" - mówiła.

Przypomniała, że osoby, które po raz pierwszy będą zakładały działalność, będą objęte tzw. "pasem startowym sześciomiesięcznym". Wyjaśniła, że dzięki temu takie osoby będą zwolnione z płacenia składek na ubezpieczenie społeczne przez pół roku.

Minister przypomniała, że do konsultacji został wysłany projekt ustawy o zatorach płatniczych. "Jak wykazały badania prowadzone przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zatory płatnicze to podstawowa przyczyna niedogodności rozwojowych małych i średnich firm. Polska jest dzisiaj rekordzistą w Europie, jeżeli chodzi o długość płacenia za faktury - 190 dni nie jest rzadkością, ale standardem" - mówiła. Dodała, że skutkiem tego może być brak środków na inwestycje, brak możliwości zatrudniania kolejnych pracowników, zwalnianie ich oraz upadłość firm, a jak podała często taka sytuacja ma miejsce w firmach budowlanych.

Dodała, że nowe regulacje mają wprowadzić obligatoryjne skrócenie terminów płatności do 30 dni dla administracji, z wyłączeniem służby zdrowia i do 60 dni dla dużych podmiotów względem małych. Nowe regulacje przewidują też wprowadzenie tzw. ulgi na złe długi. "Przedsiębiorca będzie płacił podatek dopiero wtedy, kiedy dostanie zapłatę za dostarczony towar lub usługę" - wyjaśniła. Jak dodała, przekroczenie terminu płatności, będzie skutkowało "natychmiastową zapadalnością" odsetek wyższych, niż w dzisiejszym prawie.

Emilewicz podkreśliła, że wszystkie rozwiązania zapisane w Konstytucji dla Biznesu zostały wypracowane podczas wspólnego dialogu z przedsiębiorcami. "Staramy się zmieniać prawo, po to aby prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce nie było obowiązkiem, ale prawdziwym wyborem tego, kto czuje, że to jest jego realny sposób na samorealizację, na dochodzenie do własnych celów"

Minister - powołując się na dane GUS - powiedziała, że w ciągu trzech lat "działalności gospodarczych, ani nie ubywa, ani nie przybywa w Białymstoku; to czego ubywa to na pewno ludzi" - podkreśliła. "Ta depopulacja Białegostoku jest widoczna, my mamy nadzieję, że za sprawą rozwiązań jakie przyjmujemy, ta tendencja zostanie zatrzymana w wielu miastach w Polsce. Nie ma dziś powodu, żeby ktoś kto urodził się, wychowywał i kończył studia w danym mieście, nie chciał rozwijać się tutaj dalej" - mówiła Emilewicz.

Organizatorem wydarzenia są: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, a partnerami - Ministerstwo Finansów, Krajowa Administracja Skarbowa, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Cyfryzacji, Pełnomocnik Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Urząd Zamówień Publicznych, Urząd Dozoru Technicznego, Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencja Rozwoju Przemysłu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. W całej Polsce odbyło się do tej pory ponad 50 takich konferencji.