Od kilkunastu miesięcy fundusze te są stale na pierwszych miejscach w/w rankingów.

„Opera” Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.