Wprowadzenie nowych uregulowań prawnych dotyczących rozliczeń między przedsiębiorcami zapowiedziała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Dodała, że w przyszłym tygodniu pod konsultacje społeczne trafi projekt ustawy o tzw. zatorach płatniczych.

Minister Emilewicz uczestniczyła w piątek w Gorzowie w kolejnej konferencji poświęconej Konstytucji Biznesu oraz innym zmianom prawnym ułatwiającym zakładanie i prowadzenie firm. Wśród zaproszonych gości była m.in. minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Szefowa resortu przedsiębiorczości i technologii wyjaśniła, że zmiany prawne dot. tzw. zatorów płatniczych wychodzą naprzeciw oczekiwań firm, które wskazują, że zatory stoją na drodze do ich rozwoju.

„Uczciwy przedsiębiorca dostarcza towar lub usługę, wystawia fakturę, a następnie odprowadza podatek, a sam oczekuje - najdłużej dzisiaj w Europie - na wynagrodzenie za to, co dostarczył (…), terminy 190-dniowe nie są rzadkością, choć nie są one terminami ustawowymi. To właśnie duzi bardzo często w Polsce kredytują się u małych. Stąd propozycja ustawy o zatorach płatniczych, która w przyszłym tygodniu trafi do konsultacji społecznych i zachęcam gorąco do tego, aby swoje uwagi do tej ustawy złożyć” – powiedziała minister.

Dodała, że podstawowym celem ustawy będzie wprowadzenie zasady, że przedsiębiorca płaci podatek dopiero wtedy, kiedy uzyska zapłatę za usługę lub towar dostarczony.

„Nazywamy taką formę tzw. ulgą na złe długi. Po drugie skracamy terminy i tutaj zaczynamy od siebie. Administracja będzie miała obowiązek wystawienia zapłaty w terminie nieprzekraczającym 30 dni, a także skracamy terminy ustawowe, terminy płatności między podmiotami równorzędnym (…) 30-dniowe i przy asymetrii 60-dniowe i nie więcej” – powiedziała Emilewicz.

Dodatkowo proponowane zmiany obejmują zasadę, że najwięksi podatnicy będą musieli ujawniać swoje praktyki płatnicze przy rocznych sprawozdaniach, by było wiadomo czy proceder kredytowania dużych u małych (przedsiębiorstw – PAP) jest nagminnie stosowany. W przypadku potwierdzenia tegoż procederu, taka firma musi liczyć się z pozbawieniem szeregu przywilejów i ulg podatkowych.

Podczas wystąpienia Emilewicz przytoczyła rozwiązania wpisujące się w Konstytucję Biznesu i innych zmianach w prawie, których celem jest ułatwienie funkcjonowania przedsiębiorców w naszym kraju i stworzenie im przyjaznych warunków do rozwoju m.in. poprzez zniesienie wielu obciążeń administracyjnych.

Minister przypomniała, że w czwartek weszły w życie rozporządzenia znoszące ograniczenia terytorialne związane ze specjalnymi strefami ekonomicznymi.

„Dzisiaj po tych latach funkcjonowania, po pierwsze wiemy, że ograniczenie terytorialne jest ograniczeniem inwestycyjnym. Dotychczas obszary SSE to były mniej więcej grunty, które możemy porównać do połowy wielkości Warszawy (…) Dzisiaj mówimy o tym, że cała Polska jest SSE. Inwestor może wybrać dowolne miejsce. Zatem od sprawnych i dobrych samorządów będzie bardzo dużo zależało, czy będą w stanie przyciągnąć atrakcyjnych inwestorów do sobie” – powiedziała Emilewicz.

Konstytucja dla Biznesu to gruntowna reforma prawa gospodarczego, której celem jest poprawa środowiska prawno-instytucjonalnego, w którym działają polscy przedsiębiorcy.

Minister Rafalska powiedziała, że wnosi ona szereg ułatwień pozwalających przedsiębiorcom na sprawniejsze funkcjonowanie i zachęca do zakładania firm.

„Obowiązkiem rządu jest stworzenie takiego otoczenia prawnego, które będzie sprzyjało i tworzyło system zachęt do zakładania takich firm. A mi się marzy, że młodzi ludzie zanim spakują plecaki i torby i będą wyjeżdżać w poszukiwaniu lepszych zarobków, może spróbują w niewielkim biznesie, może zobaczą, że nie jest tak trudno jak kiedyś, zobaczą, że jest dobry rynek pracy i po prostu nie wyjadą. Zostaną tu, założą swoje firmy, potem założą rodziny, a potem w tych rodzinach będzie coraz więcej dzieci” – powiedziała minister Rafalska.

Dodała, że polityka społeczna rządu i polityka rozwoju są ze sobą nierozerwalnie związane. „Mam świadomość, że realizacja programów społecznych musi mieć zabezpieczone finansowanie. To finansowanie jest lepsze zawsze w sytuacji wzrostu gospodarczego, a poza tym te programy społeczne służą tej polityce rozwoju, bo mówimy tu o kapitale ludzkim, który jest bezcenny i który nie jest do zastąpienia” – powiedziała Rafalska.

Konferencji w Gorzowie towarzyszyła strefa informacyjna. Na spotkanie przyszło kilkadziesiąt osób.

„Te spotkania są po to, żeby po pierwsze dzielić się państwem co już zostało zrobione, ale także szukać inspiracji do dalszych zmian w systemie prawnym, w taki sposób, aby przedsiębiorczość w Polsce nie była koniecznym wyborem, nie była przymusem, ale była rzeczywiście przyjemnością, była sposobem na realizację siebie" – powiedziała minister Emilewicz.