W Krynicy będzie mocna reprezentacja władz , więc siłą rzeczy nie może też zabraknąć przedstawicieli partii opozycyjnych
Po raz 28. mała górska miejscowość Krynica-Zdrój stanie się na początku września areną najważniejszych polityczno-biznesowych wydarzeń. Na trzydniowe Forum Ekonomiczne zjadą szefowie rządów, ministrowie, prezesi największych państwowych i prywatnych spółek, naukowcy i eksperci. Tegoroczna edycja Forum odbędzie się w przededniu wyborów samorządowych, więc można liczyć na mocną reprezentację nie tylko polityków rządzącej partii, ale również opozycji.
Premier Mateusz Morawiecki, który w Krynicy bywał przez lata jako prezes BZ WBK, a później wicepremier, minister finansów i rozwoju, tym razem przybędzie na czele licznej grupy ministrów, wiceministrów i wysokiej rangi urzędników. Sam weźmie udział w sesji plenarnej „Europa wspólnych wartości czy Europa wspólnych interesów?”. To samo pytanie jest hasłem całego tegorocznego Forum.