Sprzedaż długu firmie windykacyjnej bez uprzedniego poinformowania kredytobiorcy nie narusza prawa unijnego – uznał Trybunał Sprawiedliwości UE
Sprawa dotyczyła klientów hiszpańskiego banku Santander, którzy zaciągnęli w nim pożyczki konsumenckie na kilka lat. Mniej więcej w połowie okresu, na jaki zostały zawarte umowy kredytowe, dłużnicy przestali płacić miesięczne raty. Bank w końcu stracił cierpliwość i zawiadomił niewypłacalnych klientów o wcześniejszym wygaśnięciu umów, a następnie wystąpił do sądu o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Łączne zaległości obu dłużników z odsetkami oszacował na prawie 54 tys. euro.

Określone wyjątki