Kwota środków unijnych udostępnionych Polsce w ramach polityki spójności na lata 2014-2020 przekroczyła 200 mld zł, co stanowi 60% wszystkich przewidzianych środków, poinformował minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

"Można powiedzieć, że mamy 60% wykorzystania z obecnej perspektywy, stan wykorzystania środków jest ona bardzo silnie zaawansowany. Jesteśmy przedstawiani jako lider wykorzystania funduszy europejskich. Nadal utrzymuje się duże zainteresowanie wykorzystaniem środków unijnych" - powiedział Kwieciński podczas konferencji prasowej.

Do 31 lipca 2018 roku, we wszystkich programach na lata 2014-2020 złożono około 89 tysięcy wniosków o dofinansowanie o wartości 546,4 miliarda złotych. 337,9 mld zł (w lipcu przybyło 12,4 mld zł) to unijne dofinasowanie, co stanowi 101% dostępnej dla Polski puli, podał resort w komunikacie.

"Z beneficjentami podpisano umowy na 38 tysięcy inwestycji. Wartość tych projektów to 325,1 miliarda złotych. Dofinansowanie unijne wyniosło 200,2 mld zł, co stanowi 60% dostępnych dla Polski funduszy europejskich" - czytamy w materiale.

Wartość wydatków rozliczonych przez podmioty (osoby, firmy, samorządy, uczelnie itd.) korzystające z dotacji to ponad 79,1 mld zł, z czego 55,7 mld zł pochodzi z Unii Europejskiej. To 17% puli dla Polski na lata 2014-2020, podał też resort.