Polska awansowała na 7. miejsce w unijnym rankingu wykorzystania funduszy z Planu Junckera na inwestycje małych i średnich firm - poinformowało w środę Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Polska awansowała na 7. miejsce w unijnym rankingu wykorzystania funduszy z Planu Junckera na inwestycje małych i średnich firm - poinformowało w środę Ministerstwo Rozwoju Inwestycji i Rozwoju.

Z czerwcowych danych Komisji Europejskiej wynika, że Polska awansowała o dwa miejsca i jest teraz na 7. pozycji pod względem wartości inwestycji małych i średnich firm, które zostaną uruchomione dzięki Planowi Junckera. Tym samym nasz kraj wyprzedził Czechy i Portugalię. Z informacji MIiR wynika, że umowy, które Europejski Fundusz Inwestycyjny zawarł z polskimi bankami (...), pozwolą uruchomić inwestycje MŚP o wartości około 13 miliardów złotych (3,14 miliarda euro).

„Awans wynika ze zwiększenia z 2 do 4 miliardów złotych portfela, jakim na wsparcie MŚP dysponuje Bank Gospodarstwa Krajowego" – wyjaśnił wiceminister inwestycji i rozwoju Witold Słowik, który w resorcie odpowiada za Plan Junckera.

Wiceszef resortu dodaje, że Plan Junckera nie tylko finansuje inwestycje, ale jest też dobrym poligonem doświadczalnym przed nowym rozdaniem unijnych funduszy. „Wszyscy musimy zacząć przyzwyczajać się do finansowania zwrotnego - mówi cytowany w informacji MIiR Słowik, zaznaczając, że "dotacje unijne pozostaną, ale szereg inwestycji przedsiębiorstw będzie mogło liczyć raczej na wsparcie zwrotne. Dodaje też, że według zapowiedzi Komisji Europejskiej spora część pieniędzy dla firm będzie po 2020 roku dostępna w ramach jednego megainstrumentu pod nazwą #InvestEU. "To dotyczy też Planu Junckera” – powiedział Słowik.

Według ministerstwa, dane, które przedstawiła Komisja Europejska, pokazują jakiej wartości inwestycje zostaną uruchomione w ramach części Planu Junckera dedykowanej MŚP. Mają więc charakter szacunkowy. Bazują na informacji o tym, jaka była wartość poręczeń i gwarancji udzielona przez Europejski Fundusz Inwestycyjny bankom krajowym, które potem finansują inwestycje MŚP. W Polsce to około 9,5 miliarda złotych. Ta kwota mnożona jest następnie przez ustalony przez EFI wskaźnik relacji wartości portfela do inwestycji, który wygeneruje 1 zł kredytu udzielonego przedsiębiorcy, czyli 1,4. Takie działanie pozwala obliczyć szacunkowo jakiej wartości inwestycje zostaną uruchomione. W ten sposób obliczona została wartość około 13 miliardów złotych (3,14 miliarda euro).

Plan Junckera to pieniądze na inwestycje, które poprzez system gwarancji i poręczeń udostępnia Europejski Bank Inwestycyjny. Finalnie trafiają do przedsiębiorców, samorządów, instytucji rządowych i spółek skarbu państwa w formie preferencyjnie oprocentowanych pożyczek, kredytów, ale też innych instrumentów finansowych, na przykład obligacji.

Pieniądze z Planu Junckera dzielone są na dwa sposoby. Pierwszy to tzw. „duże okno”, czyli fundusze dla dużych inwestycji infrastrukturalnych o wartości ponad 100 milionów złotych i innowacyjnych projektów wartych więcej niż 30 milionów złotych.

W „dużym oknie” Polska jest w pierwszej piątce państw Unii Europejskiej pod względem wartości zatwierdzonego wsparcia. Wyprzedzają nas tylko Francja, Włochy, Hiszpania i Niemcy. Europejski Bank Inwestycyjny potwierdził do tej pory finansowanie 29 dużych inwestycji z Polski o wartości ponad 31,9 miliardów złotych (wsparcie z Planu Junckera - 10,9 miliarda złotych). 21 z nich ma już podpisane umowy. Ich wartość to ponad 22 miliardy złotych, a wysokość wsparcia z Planu Junckera – 7,7 miliarda złotych.

W naszym kraju z funduszy „dużego okna” finansowane są inwestycje rządowe, samorządowe, spółek skarbu państwa i prywatnych przedsiębiorstw. Wśród inwestycji z podpisanymi umowami są m.in: modernizacja i zakup pociągów przez Przewozy Regionalne, rozbudowa szpitala wojewódzkiego w Toruniu, inwestycje w produkcję między innymi firm branży spożywczej i meblarskiej, inwestycje energetyczne Tauronu Polskiej Energii.

Drugi sposób dzielenia pieniędzy to tzw. „małe okno”, czyli środki na inwestycje małych i średnich firm oraz tak zwanych spółek średniej kapitalizacji (zatrudniających do 3 000 pracowników). Dzielone są one przez krajowe banki i instytucje finansowe, na podstawie porozumień z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym. W Polsce są to w tej chwili: Bank Gospodarstwa Krajowego, PKO Leasing S.A., POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A., CVI Dom Maklerski, Nest Bank S.A, Bank Polska Kasa Opieki S.A. W najbliższym czasie dołączą kolejne.

Z „małego okna” skorzystało do tej pory ponad 10,5 tysiąca przedsiębiorców z Polski. Monitoring prowadzony jest kwartalnie, więc są to dane na koniec I kwartału 2018 roku. Dane na koniec czerwca będą dostępne w najbliższych tygodniach.