Może to zapowiadać dalsze osłabienie wzrostu PKB. W Unii Europejskiej było ono widoczne w całym I półroczu. W Chinach do lekkiego hamowania doszło w II kwartale. Spośród największych gospodarek na plus wyróżniają się na razie Stany Zjednoczone, gdzie w II kwartale dane porównywalne z tymi dla Europy wskazują na wzrost na poziomie 2,8 proc.