Wskazuje na to opublikowany wczoraj wskaźnik PMI obrazujący koniunkturę w sektorze przetwórczym. Problem nie dotyczy jednak wyłącznie Polski. W większości krajów europejskich przemysłowy PMI był w lipcu niżej niż średnio w pierwszej połowie roku. Podobnie było w dużych gospodarkach poza Europą.
Może to zapowiadać dalsze osłabienie wzrostu PKB. W Unii Europejskiej było ono widoczne w całym I półroczu. W Chinach do lekkiego hamowania doszło w II kwartale. Spośród największych gospodarek na plus wyróżniają się na razie Stany Zjednoczone, gdzie w II kwartale dane porównywalne z tymi dla Europy wskazują na wzrost na poziomie 2,8 proc.