Za około dwa miesiące może wejść w życie nowelizacja ustawy o ruchu drogowym, która uprawni osoby niepełnosprawne poniżej 16. roku życia do korzystania z karty parkingowej - poinformował dziś w Sejmie wiceminister infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz.

Dziś sejmowa Komisja Infrastruktury będzie rozpatrywać sprawozdanie podkomisji ds. transportu drogowego i drogownictwa z prac nad tą nowelizacją.

"W tym sprawozdaniu (...) jest katalog, w którym znalazła się ta grupa osób dotkniętych przez życie (niepełnosprawnych). Będą one mogły skorzystać z karty parkingowej, mając mniej niż 16. lat" - powiedział Jarmuziewicz.

Jak podkreśliła posłanka PO Joanna Skrzydlewska, obecnie o wydanie karty parkingowej mogą ubiegać się osoby, wobec których orzeczono znaczny, umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności.

"Tak sformułowany zapis automatycznie wyklucza niepełnosprawne dzieci, bo wobec nich wydawane są jedynie orzeczenia o niepełnosprawności bez określenia jej stopnia" - podkreślała posłanka.

"Karta parkingowa będzie wydawana na podstawie obu orzeczeń"

Jak zapewnił Jarmuziewicz, zgodnie z proponowanym zapisem, karta parkingowa będzie wydawana na podstawie obu orzeczeń: o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności oraz na podstawie orzeczenia o wskazaniu do ulg i uprawnień.

Karta parkingowa uprawnia osoby niepełnosprawne do niestosowania się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju.