W połowie stycznia holenderski ubezpieczyciel zaproponował MSP zawarcie ugody. Firma chciała, aby Ministerstwo sprzedało jej 21 proc. akcji PZU po 116,5 zł za akcję, nie później niż do końca marca 2009 roku.

Ministerstwo też chciało ugody z Eureko, ale na innych warunkach niż zaproponowane przez holenderską firmę.

MSP deklaruje chęć pojednania z Eureko

Ministerstwo Skarbu Państwa zadeklarowało dziś chęć powrotu do postępowania pojednawczego z Eureko w sprawie PZU. Prezes Eureko przyjął to z zadowoleniem.

Sąd Gospodarczy w Warszawie odrzucił wniosek Eureko o odroczenie rozprawy i zamknął postępowanie w sprawie zawarcia ugody pomiędzy Eureko i Skarbem Państwa, w kwestii prywatyzacji PZU.

"Nie ma przeszkód, by po zamknięciu postępowania strony powróciły do postępowania pojednawczego i zawarły ugodę na uprzednio wynegocjowanych warunkach" - powiedział obecny w sądzie pełnomocnik MSP w sprawie z Eureko Marek Miller.

Prezes Eureko: nie do końca jest zrozumiałe, dlaczego sąd nie zgodził się na odroczenie postępowania

Prezes Eureko Michał Nastula powiedział dziennikarzom po rozprawie: "Z zadowoleniem przyjmujemy fakt, że MSP potwierdziło wolę rozpoczęcia bezpośrednich rozmów w sprawie ugody dotyczącej PZU".

Dodał, że nie do końca jest zrozumiałe, dlaczego sąd nie zgodził się dziś na odroczenie postępowania.

"Skoro to postępowanie już trwa, to można było z niego skorzystać. W przypadku, kiedy ono zostało zamknięte, to jeżeli zawrzemy ugodę z Ministerstwem Skarbu Państwa, to będziemy musieli otwierać nowe postępowanie, a to się wiąże ze zwłoką czasową" - powiedział Nastula.

"Najważniejsze jest to, że deklaracja MSP jest jasna, iż jest ono gotowe podjąć bezpośrednie rozmowy. Eureko ma nadzieję, że do nich szybko dojdzie" - dodał.

Sąd gospodarczy zamknął dziś również postępowanie w sprawie zawarcia ugody pomiędzy MSP a akcjonariuszem Eureko - firmą Achmea. Zdaniem Achmei, Skarb Państwa naruszył zobowiązanie dodatkowej umowy zawartej z Eureko w sprawie oferty publicznej PZU. Achmea na 600 mln euro szacuje straty związane z tym, iż nie doszło do oferty publicznej PZU.