Na 19 marca warszawski Sąd Rejonowy wyznaczył rozprawę w sprawie ugody polskiego rządu z Eureko. Eureko chce prowadzić bezpośrednie negocjacje z MSP w sprawie ugody.

"To ma sens tylko wtedy, gdy w momencie rozprawy strony mają podpisane memorandum o prowadzeniu negocjacji. Jeśli tego nie ma, to lepiej, żeby sąd tę sprawę zamknął. Złożenie wspólnego wniosku o odroczenie rozpatrzenia sprawy ma sens wówczas, kiedy memorandum zostanie podpisane, a następnie przeprowadzone negocjacje i wypracowana ugoda będą wspólnym wnioskiem do sądu o zatwierdzenie porozumienia" - powiedział PAP minister skarbu.

Szef resortu skarbu poinformował, że Eureko zostały przedstawione projekty memorandum określające warunki prowadzenia negocjacji w sprawie ugody. "Eureko są znane warunki, jakie muszą być spełnione, aby doszło do tych negocjacji" - powiedział.

MSP chce zawarcia ugody z Eureko, ale na innych warunkach niż te zaproponowane w połowie stycznia przez holenderskiego ubezpieczyciela

"Jeżeli Eureko będzie gotowe do momentu rozprawy podpisać zaproponowane przez Skarb Państwa warunki prowadzenia negocjacji, to jesteśmy gotowi do bezpośrednich rozmów" - dodał.

MSP chce zawarcia ugody z Eureko, ale na innych warunkach niż te zaproponowane w połowie stycznia przez holenderskiego ubezpieczyciela. Firma domagała się, aby MSP sprzedało jej 21 proc. akcji PZU po 116,5 zł za akcję, nie później niż do końca marca 2009 roku.

"Z umów zawartych w 1999 i 2001 roku oraz orzeczenia arbitrażu nie wynika, że Skarb Państwa jest zobowiązany do sprzedaży Eureko 21 proc. akcji PZU, a tym bardziej po cenie 116,5 zł za akcję - cenie sprzed kilku lat" - podkreślił Grad.

MSP proponuje nową próbę osiągnięcia porozumienia "w oparciu o rozliczenie rzeczywiście poniesionych przez Eureko nakładów"

Na pytanie PAP, czy złe wyniki finansowe Eureko za 2008 r. (spółka osiągnęła w ub.r. stratę w wysokości 2,12 mld euro) osłabiają jego pozycję negocjacyjną, odparł: "Dzisiaj, w dobie kryzysu, można rozwiązać ten problem tak, że będzie on z korzyścią dla obu stron, w tym dla Eureko" - powiedział.

MSP proponuje nową próbę osiągnięcia porozumienia "w oparciu o rozliczenie rzeczywiście poniesionych przez Eureko nakładów".

"MSP zwraca się tym samym do Eureko o przedstawienie nakładów, jakie ono poniosło w związku z zawartymi umowami. Skarb Państwa jest gotów do zwrotu wartości realnie dokonanej inwestycji wraz ze stosownymi odsetkami" - napisało w piątkowym komunikacie MSP.

Szkody poniesione z tytułu niewykonania umowy prywatyzacji PZU Eureko oszacowało na ok. 35,6 mld zł, nie licząc kosztów postępowania i ewentualnych należnych odsetek.