Polska lepiej radzi sobie z wykorzystaniem funduszy unijnych na lata 2007-2013. Rosną wszystkie wskaźniki pokazujące, jak sięgamy po unijne dotacje. Z danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wynika, że w ciągu ostatniego miesiąca wartość podpisanych umów o przyznanie dotacji wzrosła o 16 proc., a wartość złożonych wniosków o płatność aż o 34 proc. Do 15 marca podpisano ponad 9 tys. umów, a do urzędów trafiły wnioski o płatność na kwotę ok. 1,8 mld zł.

- Dodatkowo niektórzy beneficjenci, jak choćby w programie Rozwój Polski Wschodniej, korzystają z zaliczek, co przyśpiesza wydatkowanie unijnych środków - mówi Krzysztof Hetman, wiceminister rozwoju regionalnego.

Polska ma do zagospodarowania ponad 300 mld zł unijnej pomocy, którymi może dysponować od II połowy 2007 r. I dopiero teraz można powiedzieć o przyśpieszeniu w wykorzystywaniu środków.

- Wyraźnie widać przyśpieszenie w tym zakresie - mówi Ewa Fedor, ekspert ds. funduszy unijnych Konfederacji Pracodawców Polskich.

Dodaje, że to efekt ubiegłorocznych konkursów. Projekty, które w nich startowały o wsparcie z UE, w końcu zaczynają być realizowane.

Z analizy GP wynika, że najlepiej realizowanym programem jest program Kapitał Ludzki. To wsparcie na działania m.in. związane z promocją zatrudnienia, podnoszeniem kwalifikacji i tworzeniem nowych przedsiębiorstw. Z danych MRR wynika, że wnioski o płatność w tym programie wynoszą już 2 proc. całej alokacji programu - ok. 1 mld zł. Pozostałe programy operacyjne idą słabo. Tymczasem rządowe plany zakładają w tym roku wydatkowanie blisko 17 mld zł.

- Trudno będzie osiągnąć taki wynik. Bardziej realna jest kwota 10 mld zł - uważa Ewa Fedor z Konfederacji Pracodawców Polskich.

Krzysztof Hetman podkreśla, że w kwietniu, po zmianie przez KE zasad dotyczących realizacji dużych projektów, w końcu ruszą płatności w programie Infrastruktura i Środowisko. Są w nim realizowane olbrzymie projekty infrastrukturalne.

30,4 mld zł trafiło do beneficjentów z Funduszy UE na lata 2004-2006. To 92,5 proc. środków, które otrzymała Polska z UE w tej puli