Composite Energy, szkocka firma specjalizująca się w poszukiwaniu i wydobyciu metanu z pokładów węgla, zamierza najpóźniej wczesną jesienią rozpocząć próbne wiercenia na terenie Lubelskiego Zagłębia Węglowego (LZW). Wykonanie trzech otworów o głębokości od 800 do 1800 m ma umożliwić określenie wielkości pokładów węgla i możliwości pozyskania z nich metanu. Wstępny budżet Composite Energy to 20-25 mln zł.

- Dzięki tym badaniom, które wykonamy do lutego 2010 r., będziemy mogli stwierdzić, czy obszar naszych koncesji jest perspektywiczny - wyjaśnia Jacek Wróblewski, szef polskiego oddziału Composite Energy.

Gaz będzie wydobywany i sprzedawany dużym przedsiębiorstwom w regionie. Composite Energy nie wyklucza dostaw do odległych regionów Polski.

- Wszystko zależy od dostępu do sieci przesyłowej. Planujemy rozmawiać z Gaz-Systemem, właścicielem gazociągów, czy będzie chciał nas dopuścić do przesyłu gazu - dodaje Jacek Wróblewski.

W sierpniu 2008 r. Composite Energy uzyskała koncesje poszukiwawcze na Lubelszczyźnie (koncesje Chełm i Werbkowice-Tyszowce). Zajmują one łącznie obszar 1237 km kw.

- Region Lubelskiego Zagłebia Węglowego, w odróżnieniu np. od Śląska, jest słabo rozpoznany pod względem złóż metanu - tłumaczy Jacek Wróblewski.

Metan to bardzo dobre źródło energii, bardziej kaloryczne niż gaz ziemny. Zdaniem Macieja Kaliskiego, dyrektora w Ministerstwie Gospodarki, eksploatacja metanu nie jest w Polsce znacząca.

- Wykorzystanie metanu ma miejsce w dwóch kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej - informuje.