Zmiany korzystne dla przedsiębiorców wprowadzają dwie nowelizacje ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 155, poz. 1095 ze zm.). Pierwsza - z 10 lipca 2008 r. weszła w życie 7 marca 2009 r., druga z 19 grudnia 2008 r. - wejdzie w życie 31 marca 2009 r.

Konieczne zawiadomienie kontroli

Od 7 marca zmieniła się procedura wszczynania i prowadzenia kontroli w firmach. Kontrolujący muszą przestrzegać nowych zasad, ponieważ przedsiębiorca może domagać się odszkodowania, jeśli poniesie szkodę na skutek prowadzenia czynności kontrolnych prowadzonych z naruszeniem prawa. Poza tym dowody zebrane podczas takiej kontroli nie mogą stanowić dowodu przeciwko przedsiębiorcy w żadnym postępowaniu administracyjnym, podatkowym, karnym lub karnym skarbowym, które by go dotyczyło.

Zanim działalność gospodarcza przedsiębiorcy zostanie skontrolowana, inspekcja musi go o swoim zamiarze uprzedzić. Dopiero po upływie siedmiu dni od doręczenia mu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli może ją rozpocząć. Nie może jej jednak wszcząć po upływie 30 dni od doręczenia zawiadomienia. Po przekroczeniu tego terminu kontrolujący organ będzie musiał ponownie doręczyć przedsiębiorcy zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli. Z kolei przedsiębiorca może domagać się wcześniejszego rozpoczęcia kontroli, jeszcze przed upływem siedmiu dni od doręczenia mu zawiadomienia. Powinien wówczas w tej sprawie złożyć wniosek do inspekcji.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść artykułu - Tygodnik Prawa Gospodarczego w eGP.