Rolnicy wkrótce będą mogli starać się o kredyty preferencyjne. Jak poinformował minister, banki otrzymają wystarczającą ilość pieniędzy na dopłaty do oprocentowania tych kredytów.

"Banki są w pełni zabezpieczone, jeżeli chodzi o środki na realizację tych kredytów" - podkreślił na konferencji prasowej.

"W roku bieżącym akcja kredytowa kredytów preferencyjnych będzie realizowana w stopniu nie mniejszym niż w 2008 r." - zaznaczył minister.

Ministerstwo rolnictwa wyraziło zgodę na uruchomienie akcji kredytów inwestycyjnych w 2009 r. na poziomie porównywalnym do 2008 r. (tj. ok. 2,3 mld zł) oraz na uruchomienie kredytów klęskowych w wysokości ponad 1 mld zł.

Minister powiedział, że środki są już uruchomione, a stosowne aneksy do umów między Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zostaną prawdopodobnie podpisane w czwartek lub w piątek.

O kredyt preferencyjny na inwestycje może ubiegać się rolnik, który chce zmodernizować swoje gospodarstwo m.in. poprzez zakup maszyn rolniczych.

Kredyt taki może uzyskać w bankach współpracujących z ARiMR. Głównie były one dostępne w Banku Gospodarki Żywnościowej oraz w bankach spółdzielczych.