Połączenie planów rozwoju rynku energii cieplnej i jej wytwarzania pozwoli ograniczyć koszty energii cieplnej ponoszone przez mieszkańców miasta.

- Cieszymy się, że spółka trafiła w dobre ręce. Dla miasta to spory zastrzyk gotówki, dla spółki - gwarancja rozwoju, a dla pracowników bezpieczeństwo socjalne - mówi Janusz Kotowski, prezydent Ostrołęki.

Rozwój sieci

Umowa między miastem a Grupą Energa zakłada realizację programu inwestycyjnego w zakresie rozwoju ciepłownictwa na terenie Ostrołęki. Energa zobowiązała się, że w ciągu 10 lat zainwestuje ponad 300 mln zł w rozwój sieci dystrybucyjnej i produkcję energii cieplnej.

Należące do gminy Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (OPEC) jest dostawcą ciepła dla 55-tysięcznego miasta. Energia cieplna, której spółka jest dystrybutorem, wytwarzana jest w spółce Energa Elektrownie Ostrołęka.

- Umowa nabycia udziałów umożliwia realizację znaczących inwestycji oraz tworzenia nowych miejsc pracy. Skupienie wytwarzania i dystrybucji ciepła w jednej strukturze pozwoli na efektywniejszą działalność na regionalnym rynku ciepłowniczym, zapewniając spółce partnera z dużym potencjałem inwestycyjnym, a Grupie Energa umożliwi wejście na rynek dystrybucji ciepła - mówi Mirosław Bieliński, prezes Energi.

Realizacja strategii

Nabycie udziałów w OPEC to kolejny etap konsekwentnej realizacji ogłoszonej jesienią ubiegłego roku Strategii Rozwoju Grupy Energa na lata 2009-2015. Zakłada ona m.in. rozwój sieci dystrybucyjnych oraz wejście w obszary dystrybucji nowych usług - ciepła i gazu. Jednym z celów strategicznych jest również rozbudowa elektrowni w Ostrołęce. Zgodnie z przyjętym planem, do 2015 roku zostanie wybudowany nowy blok o mocy 1000 MW.

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej powstało w 1995 roku w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę prawa handlowego ze 100-proc. udziałem gminy Ostrołęka. Powierzchnia ogrzewanych przez OPEC obiektów to 1 035672 mkw. Spółka zatrudnia 143 osoby. Akt notarialny w sprawie nabycia 85 procent udziałów w spółce podpisali prezydent miasta oraz zarządy Energa SA i Energa Elektrownie Ostrołęka.