Droga do tworzenia stref z bardzo wysokimi stawkami za parkowanie z legislacyjnego punktu widzenia właśnie się udrażnia. Ale decyzje o ich tworzeniu wstrzymuje polityka. Zmiany zobaczymy najwcześniej w 2019 r.
W przyszłym tygodniu Senat zajmie się rządowym projektem nowelizacji ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP), który daje samorządom kompetencje do tworzenia śródmiejskich stref płatnego parkowania. W założeniu strefy te mają przyczynić się do zwiększenia rotacji miejsc parkingowych w najbardziej zatłoczonych miastach. A w dłuższej perspektywie – do zmniejszenia korków. W praktyce ich wprowadzenie może oznaczać radykalny wzrost opłat.
– Spodziewamy się szybkiego przyjęcia ustawy – zdradza nam nasz rozmówca z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, które przygotowało projekt ustawy.