Nowoczesna firma może poprawić efektywność swojego działania dzięki nowoczesnym usługom finansowym. Kryzys, dodatkowo wymuszający szukanie oszczędności, skłoni do sięgnięcia po usługi oferowane w ramach bankowości transakcyjnej.
Banki specjalizujące się w obsłudze klientów korporacyjnych od dawna oferowały im coraz bardziej wysublimowane produkty z zakresu bankowości określanej mianem transakcyjnej. Obecnie te usługi są już dostępne, a także przez niektóre banki intensywnie promowane wśród firm średnich, małych, a nawet mikrofirm, zajmujących się np. działalnością usługową.

Korzyści z konta w banku

Fundamentem bankowości transakcyjnej są internetowe rachunki firmowe. Bez nich trudno wyobrazić sobie dziś jakąkolwiek nowocześnie prowadzoną działalność, zwłaszcza o charakterze produkcyjnym czy usługowym. I to nie tylko dlatego że przepisy z zakresu danin publicznych (podatki, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne itd.) wymagają obsługi zobowiązań w formie przelewów z rachunków bankowych. Przede wszystkim dlatego że posługiwanie się kontem internetowym upraszcza i przyspiesza realizację wszelkich operacji finansowych.
Dzięki temu przedsiębiorstwo zyskuje na czasie oraz ogranicza koszty. Te dwie okoliczności zaś służą budowaniu przewag konkurencyjnych, a w okresie kryzysu są dla walczącej o utrzymanie na rynku firmy wręcz podstawą bytu.

Rodzaje rachunków

Standardem na rynku ofert bankowych, w tym także dla firm średnich i małych, są rachunki pakietowe. Umożliwiają one nie tylko prowadzenie bieżących operacji handlowych, lecz także umożliwiają korzystanie z różnych dodatkowych produktów, np. kredytowych czy ubezpieczeniowych. Zresztą w ramach jednej umowy firmy z bankiem prowadzone mogą być rachunki różnego rodzaju. Poza rachunkiem bieżącym są to rachunki pomocnicze, służące np. tylko do obsługi płac czy rachunki zastrzeżone (escrow). Jeśli natomiast firma korzysta z kilku różnych rachunków, dodatkowo może to być także rachunek konsolidujący, służący koncentracji sald rachunków bieżących oraz pomocniczych. Każdy z takich rachunków może być prowadzony w złotych polskich lub w innej walucie, co jest ważne zwłaszcza dla firm importujących albo eksportujących towary albo usługi.

Warianty przelewów

Ze względu na koszt obsługi standardem jest dziś konto w wersji internetowej, z którego płatności odbywają się głównie w charakterze elektronicznych przelewów. Banki oferujące tego rodzaju konta umożliwiają w ramach umowy o prowadzenie rachunku zarówno przelewy krajowe, jak i zagraniczne. W złotych i przynajmniej w podstawowych walutach obcych: euro, frank szwajcarski, dolar amerykański czy funt brytyjski. Z aktualną lub przyszłą datą realizacji. Możliwe są także specjalne płatności wymagane przepisami Ordynacji podatkowej czy przepisów ZUS.
Niektóre banki systemy transakcyjne służące do dokonywania standardowych przelewów elektronicznych uzupełniają o moduły służące realizacji usług polecenia zapłaty, np. dla firm, świadczący usługi abonamentowe dla konsumentów czy o systemy łączące funkcję elektronicznego wystawiania i prezentowania faktur z możliwością ich akceptacji i zapłaty przez dłużnika.
Ale nawet możliwość korzystania z elektronicznych przelewów w wersji podstawowej, poza niższą opłatą dla banku za wykonanie operacji, daje możliwość terminowego realizowania zobowiązań, nawet gdy płatność jest z tą samą datą co data zobowiązania, podczas gdy na przelewy w wersji papierowej rezerwować trzeba średnio trzy dni od daty operacji obciążającej konto dłużnika po datę uznania płatności na koncie wierzyciela.
ZAKRES BANKOWOŚCI TRANSAKCYJNEJ
Oferowana przez banki kompleksowała usługa lub poszczególnej jej części składowe z zakresu bankowości transakcyjnej obejmuje:
● przelewy,
● obsługę należności (w tym ich outsourcing),
● system firmowych kart bankowych (w tym kredytowych),
● zarządzanie rachunkami firmowymi,
● usługi specjalne, np. inkaso importowe, akredytywy eksportowe i importowe, gwarancje bankowe itd.