Dobiega końca jednej z największych w ostatnich latach inwestycji w polskiej energetyce. Blok o mocy 460 megawatów będzie oddany do użytku na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2009 roku. Planowane przekazanie jednostki do eksploatacji nastąpi po 720-godzinnym ruchu próbnym.

Wysoka sprawność

Budowa nowego bloku o mocy 460 megawatów trwa w Elektrowni Łagisza od blisko trzech lat. We wrześniu rozpalono palniki do prób technologicznych. Inwestycja jest finansowana ze środków własnych PKE, pożyczek funduszy ekologicznych oraz ze środków pochodzących z emisji obligacji. Nowy blok będzie spalał rocznie ok. 1,2 mln ton węgla. Będzie emitował jedną czwartą dwutlenku węgla mniej niż stare bloki.

Blok w Łagiszy znalazł się na tworzonej przez Międzynarodową Agencję Energetyczną liście najnowocześniejszych nowych elektrowni na świecie, dających wysoką sprawność i niską emisję dwutlenku węgla. Nowy blok jest największym na świecie blokiem energetycznym z tzw. kotłem przepływowym CFB na parametry nadkrytyczne, co oznacza, że został zbudowany zgodnie z najnowocześniejszymi dostępnymi technologiami.

Planowane inwestycje

Grupa Tauron planuje dalsze inwestycje w nowe moce wytwórcze, szacowane w sumie na 15-18 mld zł, spośród 25-30 mld zł całości zamierzeń inwestycyjnych. Nowe bloki na węgiel mają powstać m.in. w elektrowniach Jaworzno i Halemba, a blok parowo-gazowy w Stalowej Woli. W Elektrowni Blachownia ma powstać elektrownia poligeneracyjna, oparta na zgazowaniu węgla.

Południowy Koncern Energetyczny, wchodzący w skład holdingu Tauron Polska Energia, jest drugim pod względem wielkości polskim producentem energii. Ma 14 proc. udziału w krajowej zainstalowanej mocy elektrycznej i 16 proc. rynku ciepła w woj. śląskim. W jego skład wchodzą: Elektrownia Jaworzno III, Elektrownia Łaziska, Elektrownia Siersza, Elektrownia Łagisza i Elektrownia Halemba. Projekty ekologiczne realizowane w zakładach Południowego Koncernu Energetycznego są współfinansowane przez Unię Europejską (ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.