Według raportu Europejskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (EWEA) w 2008 roku aż 43 proc. nowo zainstalowanych mocy wytwórczych w Unii Europejskiej pochodziło z energetyki wiatrowej, przewyższając tym samym technologie wykorzystujące węgiel, gaz i energię nuklearną.

Rozwój technologiczny

W roku 2008 zainstalowano w Unii Europejskiej 19 651 MW nowej mocy. Z tego energetyka wiatrowa - 8484 MW (43 proc.), 6932 MW (35 proc.) gaz; 2495 MW (13 proc.) ropa naftowa, 762 MW (4 proc.) węgiel oraz 473 MW (2 proc.) elektrownie wodne.

Pod koniec 2008 roku łączna moc zainstalowana w Unii Europejskiej wynosiła 64 949 MW, czyli o 15 proc. więcej niż w 2007 roku. Dane wskazują na to, że energetyka wiatrowa jest liderem w Europie w rozwoju energii odnawialnej. Średnio na każdy dzień pracy w 2008 roku przypadało 20 nowo zainstalowanych turbin wiatrowych. Pod koniec 2008 roku 160 tys. pracowników było bezpośrednio lub pośrednio zatrudnionych w sektorze, w którym zainwestowano 11 mld euro. Całość zainstalowanych mocy wiatrowych w Europie jest w stanie wyprodukować w ciągu roku 142 TWh energii elektrycznej, co stanowi 4,2 proc. zapotrzebowania Unii Europejskiej i pozwala uniknąć emisji 108 milionów ton CO2 rocznie, czyli tyle, ile produkuje 50 milionów samochodów.

- Energetyka wiatrowa jest przykładem inteligentnej inwestycji, która pozwala na wykorzystanie pieniędzy obywateli Unii Europejskiej w ich własnych gospodarkach w przeciwieństwie do kupowania surowców u eksporterów paliw. Inwestycje w energetykę wiatrową wspierają rozwój technologiczny, ochronę klimatu, niezależność energetyczną, rozwój biznesu i miejsc pracy - ocenia Chrystian Kjaer, dyrektor wykonawczy Europejskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Polska w środku stawki

Rok 2008 jest również rokiem najsilniejszego dotąd rozwoju tego sektora w krajach nowo przyjętych do Unii Europejskiej. Węgry powiększyły dwukrotnie swoje moce wytwórcze do 127 MW, Bułgaria potroiła z 57 MW do 158 MW. Polska jako rozwijająca się najszybciej w 2008 roku obecnie posiada 472 MW, po wzroście z 276 MW. Poza krajami Unii Europejskiej Turcja potroiła swoje zasoby z 147 MW do 433 MW.

Jeśli chodzi o energetykę wiatrową na morzu, to w 2008 roku zainstalowano 357 MW, co daje łącznie 1471 MW zainstalowanej mocy. W chwili obecnej stanowi to prawie 2,3 proc. całego sektora energetyki wiatrowej w Europie.