Projekt firmy Mortifer Renewables SA (polskiej filii portugalskiej Mortifer Group) przyczyniłby się do rozwoju sektora energii odnawialnej w Polsce i zmniejszenia emisji CO2 do atmosfery.

EBOR ocenia projekty pod kątem wpływu na środowisko naturalne i finansuje projekty samodzielnie, bądź we współpracy z innymi partnerami, jeśli prywatny sektor bankowy nie jest skłonny ich sfinansować samodzielnie.

Finansowanie trzech farm wiatrowych w rejonie przełęczy Dukielskiej w Beskidzie Niskim: Łęki Dukielskie (5 turbin, 10 MW), Bukowsko (9 turbin, 18 MW) i Rymanów (13 turbin, 26 MW) zostanie omówione na posiedzeniu zarządu 23 marca br. Pierwsza z tych farm została już wybudowana i oddana do eksploatacji.

Projekt obejmuje również szereg inwestycji powiązanych z budową farm

Projekt obejmuje również szereg inwestycji powiązanych z budową farm takich jak budowa dróg dojazdowych i kabli elektrycznych.

Finansowania największej czwartej farmy we wsi Odrzechowa (24 turbiny, 48 MW) w gminie Zarczyn na obecnym etapie EBOR nie bierze pod uwagę.

Martifer posiada farmy wiatrowe w Niemczech, Portugalii i Brazylii, małe zapory wodne w Rumunii, elektrownie słoneczne w Hiszpanii. Obecnie realizuje projekty w kilku krajach m.in. Portugalii, Hiszpanii, Polsce, Rumunii, USA, Australii, Grecji, Włoszech i Brazylii.