Notowania na giełdzie kolejny raz uderzyły w wyniki funduszy inwestycyjnych. Warszawski indeks WIG stracił w lutym 12,1 proc., a indeksy małych i średnich spółek, mWIG40 i sWIG80 po 8,9 i 8,1 proc. W tym czasie średnia strata funduszy akcji polskich wyniosła 9,81 proc., a funduszy akcji polskich małych i średnich spółek 8,66 proc. Miesiąc wcześniej straciły one już odpowiednio po 8,19 proc. i 8,11 proc.

- Bilans wyników funduszy inwestycyjnych po lutym nie wygląda optymistycznie. Nawet dwucyfrowe straty wykazały fundusze z udziałem akcji. Straciła też większość funduszy obligacji, które były hitem ostatniego kwartału ubiegłego roku - mówi Katarzyna Siwek z Expandera.

W porównaniu z krajowymi funduszami akcji lepiej wypadają zagraniczne fundusze akcyjne wyceniane w złotych. Średnia strata tej grupy funduszy wyniosła 3,55 proc., podczas gdy strata grupy funduszy akcyjnych zagranicznych wycenianych w walutach wyniosła już 7,11 proc. W każdej z grup najgorzej wypadły fundusze specjalizujące się w inwestycjach w Europie Środkowej i Wschodniej, których straty wyniosły nawet po kilkanaście procent.

Największe zanotował AIG Akcji Nowa Europa, który stracił w lutym 15,92 proc. oraz BPH Akcji Europy Wschodzącej (EUR), który stracił 14,86 proc.

- W bazowym scenariuszu podtrzymuję dojście WIG w rejon 18,5 tys. punktów, atak DJ Stoxx 600 na dołek internetowej bessy, położony w okolicy 170 punktów oraz osiągnięcie przez S&P 500 rejonów 650 punktów. W przypadku WIG anulowanie sygnału sprzedaży może nastąpić po wyjściu indeksu ponad poziom 22,5 tys. punktów - mówi Katarzyna Siwek.

Obecnie WIG jest notowany na poziomie około 22 tys. pkt, a amerykański S&P 500 około 700 pkt.

Skończyła się też dobra passa krajowych funduszy dłużnych. Po tym jak w grudniu średnia stopa zwrotu funduszy tej grupy wyniosła 2,41 proc., a w styczniu 0,18 proc., w lutym zanotowały już stratę na poziomie 1,30 proc. Na 30 funduszy w tej kategorii, dodatnią stopę, w przedziale od 0,15 do 0,35 proc., zanotowały tylko cztery.

- Na rynek dłużny negatywnie wpływa zły sentyment dla regionu, wzrost dochodowości obligacji w USA, a także oczekiwana duża podaż obligacji w tym roku. Czynniki te ograniczają pozytywny impuls w postaci kontynuacji cyklu obniżek stóp procentowych - mówi Katarzyna Siwek.

W rankingu GP i Expandera w lutym pierwsze miejsce zajęło Millennium TFI (98 pkt), które zyskało m.in. dzięki wynikom Millennium BRIC (FZ SFIO) i Millennium Dynamiczny USD (FZ SFIO). Najgorzej w rankingu wypadło SEB TFI (-78 pkt). To efekt słabych wyników m.in. SEB Wschodnioeuropejskiego oraz SEB Japońskiego. Wkrótce zarządzanie funduszami inwestycyjnymi SEB TFI powinna przejąć Opera TFI. Do przejęcia dojdzie, jeśli na transakcję zgodzi się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

ZAŁOŻENIA RANKINGU GP I EXPANDERA

W rankingu oceniamy wyniki wszystkich funduszy zarządzanych przez dane TFI. Fundusze, które uzyskały wyniki powyżej średniej dla danej grupy, uzyskują punkty dodatnie (im lepszy wynik, tym więcej punktów). W przypadku osiągnięcia wyników poniżej średniej przydzielane są punkty ujemne.