Inwestycje odpowiedzialne społecznie (Socially Responsible Investments) to gorąco dyskutowany temat. Niektórzy inwestorzy twierdzą, że łącząc ekonomiczne i społeczne cele, powoduje niższe zyski dla obu grup. Druga grupa uważa z kolei, że spółki odpowiedzialne społecznie będą przynosić wyższe, dające się utrzymać w dłuższym terminie zyski.

Tutaj pojawia się clue debaty. Przeciwnicy twierdzą, że ceny akcji spółek odzwierciedlają wszystkie dostępne informacje i jeżeli wycena spółki nie uwzględnia korzyści społecznych/środowiskowych, to oznacza, że ta korzyść nie ma żadnej wartości. Zwolennicy z kolei argumentują, że nawet jeżeli korzyści nie są uwzględniane w wycenie, to wynika to z błędnych modeli wycen wykorzystywanych przez większość graczy na rynku. Spółki te, ich zdaniem, są niedoszacowane, a z czasem odpowiedzialne zachowanie spółek będzie wynagrodzone poprzez lepsze wyniki, a następnie wyższe ceny akcji.

Korzyści polegają nie tylko na odpowiedzialnych społecznie zachowaniach. Spółki tego typu zwykle traktują lepiej swoich pracowników, co skutkuje większą ich lojanością i mniejszymi zmianami kadrowymi. Mają one również lepsze kontakty z klientami, wyższe zadowolenie klienta, silniejsze związki ze społecznością, co owocuje lepszą identyfikacją z marką. Wszystkie te czynniki powinny pozytywnie wpływać na wyniki finansowe spółki.

Przeciwnicy z drugiej strony arumentują, że nie jest możliwe wydzielić, a w związku z tym wycenić, wpływu dobrych praktych biznesowych. Określanie spółki jako dobrej lub złej według jakichś niezmierzalnych czynników jest uproszczeniem i może doprowadzić do większych szkód. Takie podejście ignoruje również spółki, które stopniowo poprawiają swoje zachowanie i w niedostatecznym stopniu wynagradza ich starania.

Chociaż dyskusje trwają, to jednak obie strony zgadzają się co do kilku aspektów. Odpowiedzialne społecznie zachowanie spółek zmniejsza ryzyko pozwów, bojkotów, a w związku z tym redukuje ogólne ryzyko inwestycyjne. Długoterminowe przetrwanie spółki, czyli także naszej inwestycji, jest bardziej prawdopodobne dzięki dobrym stosunkom z dostawcami, klientami i ogólnie środowiskiem/otoczeniem. Prawdopodobnie odpowiedzialne społecznie zachowanie jednak popłaca.