UOKiK podejrzewa 16 firm, w tym operatorów klubów Calypso, Fabryka Formy, Zdrofit, Fitness Platinium, Fitness Academy o zmowę ws. podziału rynku - poinformował w piątek UOKiK. Po raz pierwszy postępowanie objęło menadżerów, grożą im kary do 2 mln zł.

Według Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, rośnie liczba Polaków korzystających z klubów fitness. Zgodnie z raportem "The European Health & Fitness Market 2018" w 2017 r. prawie 3 miliony osób skorzystało z tych klubów.

UOKiK wskazał, że osoby te, nie zawsze kupują wejściówki, czy karnety bezpośrednio w klubie, korzystają również z pakietów sportowo-rekreacyjnych. Są one często oferowane pracownikom przez pracodawców jako świadczenie motywacyjne. Pracodawca zawiera wówczas umowę z operatorem pakietów, który pełni rolę pośrednika między pracodawcą i jego pracownikami a klubem fitness.

Urząd przypomniał, że w 2017 r. w asyście policji przeprowadził przeszukania w siedzibach sieci fitness oraz w biurach Benefit Systems, największego w Polsce operatora pakietów sportowo-rekreacyjnych (oferuje m.in. kartę Multisport).

"Zebraliśmy wówczas dowody, które wskazują, że szesnastu przedsiębiorców mogło zawrzeć porozumienia ograniczające konkurencję. Kluby fitness mogły m.in. podzielić między sobą rynek, w ten sposób, że wspólnie ustaliły, w których rejonach Polski będą działały" – powiedział cytowany w komunikacie prezes UOKiK Marek Niechciał.

16 przedsiębiorców, przeciwko którym UOKiK prowadzi postępowanie to: AM Classic (Wrocław), Baltic Fitness Center (Warszawa), Bartosz Gibała Platinium (Kraków), Benefit Partners (Warszawa), Benefit Systems (Warszawa), Calypso Fitness (Warszawa), EFC (Warszawa), Fabryka Formy (Dąbrowa), Fitness Academy sp. z o.o. (Warszawa), Fitness Academy sp. z o.o. SKA (Wrocław), Fit Invest (Warszawa), Fitness MCG (Warszawa), Fitness za rogiem (Dąbrowa), Jupiter Sport (Wrocław), Platinium Wellness (Kraków) oraz Zdrofit (Warszawa).

Jak tłumaczy urząd, z punktu widzenia konsumenta podział rynku mógł oznaczać, że np. w Gdańsku nie były otwierane kluby Fabryki Formy, a w Poznaniu kluby Calypso. W konsekwencji konsumenci mogli znajdować się w gorszej sytuacji, niż gdyby rynku nie podzielono.

"UOKiK podejrzewa również, że uczestnicy zmowy ustalili, że uczestniczące w zmowie kluby nie będą współpracowały z rywalami Benefit Systems, np. z OK System, który oferuje na rynku pakiety konkurencyjne wobec kart Multisport. Takie działania mogły sprzyjać ochronie silnej pozycji Benefit Systems na rynku pakietów sportowo-rekreacyjnych, stawiać pracodawców szukających alternatywy dla usług Benefit Systems w gorszej sytuacji, a jednocześnie pozbawiać konsumentów używających pakietów innych niż Multisport dostępu do lubianych przez siebie klubów" - czytamy w komunikacie.

Zdaniem Niechciała, zdobyte przez UOKiK dowody "mogą świadczyć o udziale w zmowie sześciu menadżerów firm". "Dlatego po raz pierwszy zdecydowaliśmy się na prowadzenie postępowania także przeciwko osobom fizycznym. Grozi im kara do 2 mln zł. Z kolei maksymalna sankcja, którą możemy nałożyć na spółkę to 10 proc. jej obrotu. Przedsiębiorcy i osoby zarządzające firmami mogą uniknąć wysokich sankcji ubiegając się o status +świadka koronnego+ UOKiK w ramach programu łagodzenia kar. Z programu można skorzystać pod warunkiem współpracy z UOKiK oraz dostarczenia dowodów lub informacji dotyczących istnienia zmowy" – przekazał prezes UOKiK.

Urząd przypomina, że odpowiedzialność menadżerów firm za zmowy rynkowe funkcjonuje w Polsce od 2015 r., samo postępowanie prowadzone jest natomiast zarówno na podstawie przepisów polskich, jak i unijnych.

Spółka Benefit Systems kwestionuje zarzuty UOKiK. "Spółka nie zgadza się z zarzutami Prezesa UOKIK i przedłoży swoje stanowisko w niniejszej sprawie w terminach zakreślonych przez Prezesa UOKiK" - napisano w piątkowym komunikacie.

UOKiK zaznaczył, że jego działania to jedyne prowadzone w ostatnim czasie na rynku fitness. "W 2017 r. urząd rozpatrywał również wniosek o zgodę na koncentrację, która miała polegać na przejęciu przez Benefit Systems kontroli nad siecią Calypso. Po zastrzeżeniach urzędu przejmująca spółka wycofała wniosek o zgodę na koncentrację" - napisano.

UOKiK zaprasza do kontaktu przedsiębiorców oraz menadżerów firm zainteresowanych ubieganiem się o status "świadka koronnego" w ramach programu łagodzenia kar. Pod specjalnym numerem telefonu 22 55 60 555 prawnicy UOKiK odpowiadają na wszystkie pytania dotyczące programu, również anonimowe.