Wyniki konkursu potwierdzają siłę największych graczy na naszym rynku.
Trzeci raz z rzędu ING Bank Śląski został zwycięzcą konkursu organizowanego przez DGP i firmę doradczą PwC. Na drugim miejscu jest Bank Zachodni WBK (rok temu był trzeci). Miejsce na podium wywalczył też Bank Pekao, awansując z 7. pozycji w 2017 r.
ING BSK pozycję lidera zawdzięcza wysokiej dynamice biznesu, której towarzyszą wysoka efektywność oraz wysoki poziom relacji z klientami. – Dla nas istotny jest wzrost organiczny. Nigdy nie uczestniczyliśmy w procesie konsolidacji. Jest elementem naszej nieustającej troski, żeby poprawiać efektywność i zyskiwać udział w rynku. Chyba nam się to udaje – powiedział Michał Bolesławski, wiceprezes ING BSK.
BZ WBK okazał się najlepszy w dwóch kategoriach: efektywności i stabilności. – Efektywność jest związana ze wzrostem skali działania. Ta nagroda potwierdza, że nasza droga jest właściwa – stwierdził Juan de Porras, wiceprezes BZ WBK.
W konkursie brane są pod uwagę twarde wskaźniki finansowe, ale kapituła oceniała też całokształt działania oraz innowacyjność. W skład kapituły wchodzą:
  • Andrzej Kaźmierczak, członek zarządu NBP (przewodniczący),
  • Jowita Michalska, prezes Fundacji Digital University,
  • Janusz Jankowiak, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu,
  • Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny PwC,
  • Konrad Sadurski, redaktor DGP.
Podsumowując konkurs, Andrzej Kaźmierczak podkreślał stabilność naszego sektora finansowego. – Banki są dobrze skapitalizowane. Udział złych kredytów jest niski. Mamy do czynienia z otwartą gospodarką i możemy być narażeni na różne szoki z zewnątrz. Jesteśmy jednak przekonani, że polskie banki są w stanie je znieść – stwierdził.
– Sytuacja gospodarki wspiera rozwój sektora. Warto, by banki z tego korzystały, ale także by same wspierały gospodarkę – mówił z kolei Marcin Mikołajczyk, zastępca dyrektora departamentu bankowości komercyjnej i specjalistycznej w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. Wśród wyzwań, jakie stoją przed bankami, wymieniał cyfryzację. – Najważniejszym elementem z naszej perspektywy będzie zapewnienie bezpieczeństwa – podkreślał. Zwracał też uwagę na rosnące wymogi, jakie wiążą się z nowymi regulacjami dla banków, ryzyko, jakie wiązałoby się z podwyżkami stóp procentowych, czy konsolidację sektora. ©℗
OGÓŁEM
Lp. bank punkty
1 ING Bank Śląski 64,5
2 Bank Zachodni WBK 62,9
3 Bank Pekao SA 55,5
4 mBank 55,0
5 PKO BP 55,0
Innowacje PKO BP ocenione najwyżej
15-proc. wagę w łącznej ocenie stanowiła nota za innowacyjność. Każdy bank miał wskazać do trzech znaczących innowacji wprowadzonych w 2017 r. Notę uzupełniały dane dotyczące udziału korzystających z bankowości mobilnej i internetowej w ogólnej liczbie klientów.
Wysoka ocena ze strony kapituły dała pierwsze miejsce PKO BP. Bank zgłosił nowy system transakcyjny dla korporacji i instytucji iPKO biznes, Fabrykę Ofert – platformę usprawniającą sprzedaż, która, jak deklaruje bank, już po kilku minutach pozwala na zaprezentowanie klientowi oferty „szytej na miarę”, a także IC pen – system digitalizacji danych, gdzie elektronicznie wypełnione formularze podpisuje się elektronicznie. Daje to oszczędność papieru i czasu, dokumenty od razu znajdują się w systemach.
Drugie miejsce w tej kategorii zajął mBank (zgłosił nową wersję aplikacji mobilnej, autoryzację transakcji w aplikacji, a nie przez SMS, oraz kartę wielowalutową), a trzecie Millennium (sprzedaż ubezpieczeń turystycznych w aplikacji mobilnej, zmiany dotyczące historii transakcji w serwisie internetowym i aplikacji na komórki oraz tokenizacja w aplikacji wszystkich rodzajów kart). ©℗ ŁW
INNOWACYJNOŚĆ
Lp. bank punkty
1 PKO BP 82,8
2 mBank 68,5
3 Bank Millennium 58,3
4 ING Bank Śląski 56,8
5 Alior Bank 53,3
ING BSK rósł najszybciej
„Gwiazdą wzrostu” okazał się w tej edycji rankingu ING Bank Śląski, który ze sporą przewagą wyprzedził dwóch liderów naszego sektora – PKO BP i Pekao.
W największym stopniu do zwycięstwa ING BSK w tej kategorii przyczyniła się 7-proc. dynamika liczby klientów indywidualnych (dwa banki zanotowały wyższą, ale im poszło gorzej z innymi wskaźnikami). Minimalnie mniejszy wpływ miał najwyższy spośród analizowanych banków przyrost kredytów dla gospodarstw domowych oraz kapitałów. W tym ostatnim przypadku ING BSK skorzystał na ograniczeniach w dzieleniu się zyskiem wprowadzonych przez nadzór. Detaliczny PKO BP wysoką pozycję zawdzięcza segmentowi biznesowemu – wzrostowi liczby klientów i depozytów. Korporacyjny Pekao odwrotnie – detalowi: przyrostowi depozytów i kredytów dla Kowalskich.
Tempo rozwoju miało 15-proc. udział w ogólnej punktacji w konkursie. ©℗ ŁW
WZROST
Lp. bank punkty
1 ING Bank Śląski 74,0
2 PKO BP 61,0
3 Bank Pekao SA 53,5
4 Alior Bank 49,0
5 mBank 47,0
BZ WBK stabilny…
Struktura biznesu to kategoria, w której wyniki poszczególnych banków były najbardziej wyrównane. Praktycznie w każdym z 12 szczegółowych wskaźników więcej niż jeden bank zyskiwał najwyższą możliwą punktację.
Trzeba było jednak znaleźć zwycięzcę i okazał się nim Bank Zachodni WBK, który był w gronie liderów w największej liczbie „konkurencji”. Maksymalną punktację uzyskał za udział kredytów w sumie bilansowej (w okolicach optymalnej zdaniem kapituły proporcji 70 proc. było 10 banków), stosunek kredytów do depozytów (razem z sześcioma innymi), czy udział wyniku prowizyjnego w przychodach (z pięcioma konkurentami). W przypadku liderów zaprocentowało także posiadanie dużych funduszy własnych oraz wskaźniki związane z jakością portfela kredytowego.
Struktura biznesu odpowiadała za jedną piątą sumarycznego wyniku każdego z banków. ©℗ ŁW
STABILNOŚĆ
Lp. bank punkty
1 Bank Zachodni WBK 61,5
2 PKO BP 55,0
3 Bank Pekao SA 54,5
4 Bank Handlowy 54,0
5 ING Bank Śląski 50,5
…i dochodowy
Efektywność to coś, co najbardziej interesuje właścicieli każdej spółki. Również pod tym względem najlepszy okazał się Bank Zachodni WBK. Na drugim miejscu znalazł się ING Bank Śląski, a na trzecim Millennium.
Zwycięzcę w tej kategorii premiował wysoki zysk, który przełożył się na najlepsze wskaźniki zwrotu z kapitału i z aktywów. Ten pierwszy odpowiada za jedną piątą wyniku w tej kategorii. BZ WBK był także numerem jeden pod względem wysokości prowizji w przeliczeniu na jednostkę aktywów.
Zdobywca drugiego miejsca w tej kategorii wykazał się najwyższą stopą zwrotu z kapitału, przekraczającą 12 proc., oraz niskimi kosztami ryzyka i kluczowym wskaźnikiem efektywności: proporcją kosztów do dochodów. W tym ostatnim elemencie najlepiej w 2017 r. wypadł zaś trzeci gracz w tej kategorii – Millennium.
Wskaźniki dochodowości i efektywności miały 20-proc. wagę w całko witej ocenie każdego banku. ©℗ ŁW
EFEKTYWNOŚĆ
Lp. bank punkty
1 Bank Zachodni WBK 73,0
2 ING Bank Śląski 67,0
3 Bank Pekao SA 64,0
4 Bank Handlowy 62,5
5 Bank Millennium 55,5
ING i Millennium wygrały w relacjach z klientami
Te dwa banki okazały się zdecydowanymi liderami w rankingu relacji z klientami. Choć wygrał ING BSK.
Ocena powstała na pod stawie ankiety przepro wadzonej wśród ponad 1,6 tys. posiadaczy kont. Zawierała też prośbę o ocenę wystroju placówek bankowych, gdzie znacze nie ma również kolor. Jednak to pytanie nie miało wpływu na wyniki.
Pod uwagę były brane trzy aspekty: zadowolenie, aktywność i lojalność klientów. Pierwszy brał pod uwagę deklarowane zadowolenie z usług, wskaźnik NPS (net promotor score) mówiący, czy klient byłby gotów polecić instytucję, w której ma konto, a także to, czy korzystający z poszczególnych banków faktycznie je rekomendowali (oraz odradzali) rodzinie lub znajomym.
Aktywność była mierzona poziomem „uproduktowienia”, aktywnością, jeśli chodzi o korzystanie z usług danego banku oraz liczbą wykonywanych transakcji. Pod uwagę było brane również to, czy klienci danego banku często chwalili się kupnem nowego produktu w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
O poziomie lojalności świadczyło z kolei rozważa nie zmiany banku, ale także to, czy klient, który chce skorzystać z nowego produktu, zwraca się w pierwszej kolejności do swojego banku, jak mocny opór czuje przed pójściem do konkurencji oraz na ile korzysta z usług innych banków.
Dwaj liderzy dobrą ocenę relacji zawdzięczają zadowoleniu i lojalności swoich klientów. Charakterystyczne, że ING BSK w żadnym ze szczegółowych elementów nie okazał się najlepszy, niemal zawsze mieścił się jednak na podium. Z kolei Millennium w czterech na dwanaście aspektów branych pod uwagę w łącznej ocenie był numerem jeden. Notę zepsuły mu drobiazgi, jak częstsze, niż by na to wskazywała jego pozycja, deklarowane odradzanie przez klientów.
Zarówno ING BSK, jak i Millennium słabiej wypadły pod względem aktywności klientów. Ten czynnik pozwolił natomiast wskoczyć na trzecie miejsce Bankowi Zachodniemu WBK. Pomogło wyraźnie częściej wskazywane niż u konkurencji otwieranie w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie skorzystanie z nowego produktu (w drugiej połowie ub.r. BZ WBK zmienił ofertę kont).
Ocena relacji z klientami stanowiła 15 proc. noty, jaką otrzymywały poszczególne banki w ogólnym rankingu. ©℗ ŁW
RELACJE Z KLIENTAMI
Lp. bank punkty
1 ING Bank Śląski 70,2
2 Bank Millennium 67,1
3 Bank Zachodni WBK 55,4
4 Euro Bank 54,8
5 mBank 49,1